Datum objave: 12.11.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ljubljana, Slovenija in Sunnyvale, California, USA

Testno in merilno okolje Laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (www.ltfe.org), je od junija 2010 bogatejše za vrhunsko merilno opremo Spirent STC (http://www.spirent.com/Solutions-Directory/Spirent-TestCenter.aspx).

Novo vrhunsko opremo v raziskovalni infrastrukturi je laboratorij v okviru programske skupine »Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah« pridobil s pomočjo javnega razpisa za sofinanciranje JROP1-2010 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

S celovitim programskim merilnim paketom STC se tako LTFE uvršča v ozek krog svetovnih univerz, kjer lahko podjetja in posamezniki naročijo testiranje, verifikacijo in merjenje telekomunikacijskih produktov, rešitev in storitev. Pridobljena oprema predstavlja pomembno strateško naložbo za nadaljevanje in krepitev tehnoloških raziskav in razvoja ter znanstveno-raziskovalnega in strateškega sodelovanja z akademskimi in industrijskimi partnerji v  Sloveniji in tujini.

»Laboratorij si je zastavil cilj, da vzpostavi certificiran industrijski in raziskovalno-razvojni testni center v regiji,« pojasnjuje Janez Sterle iz Laboratorija za telekomunikacije. »Odločili smo se ustvariti visoko konkurenčno testno okolje za podporo obstoječih in novih R&D partnerstev in krepitev našega sodelovanja s partnerji iz industrije in drugih akademskih okolij.«

Poleg vzpostavitve testnega centra je dolgoročni cilj Laboratorija za telekomunikacije vzpostaviti uspešen regijski ekosistem za področje testiranja in verificiranja, ki bo na voljo zainteresiranim partnerjem, podjetjem, univerzam in posameznikom, ki potrebujejo profesionalno testno in merilno infrastrukturo in storitve oziroma so zainteresirani za znanstvene raziskave in profesionalna izobraževanja z omenjenega področja. V okviru Fakultete za elektrotehniko vzpostavljeni testni center s tem omogoča raziskave in izobraževanja na vrhunski opremi, s tem nudi neprecenljive možnosti dela v realnem profesionalnem okolju, ki je nenadomestljivo s teoretičnimi znanji in izkušnjami.

“Počaščeni smo, da lahko sodelujemo z ekipo, ki s svojim vrhunskim delom na področju testiranja in optimizacije poslovne učinkovitosti s takšno pripadnostjo prispeva k vzpostavitvi in krepitvi kulture kakovosti in uporabniškega zadovoljstva,”  je pojasnil David Hill, podpredsednik EMEA, Spirent Communications.

Programski paket Spirent Test Center omogoča izvajanje širokega nabora skladnostnih (conformance), zmogljivostnih (performance), funkcionalnih (functional) in primerjalnih (benchmark) testov ter emulacijo protokolov, strežnikov in odjemalcev. Vključuje obsežen nabor zmogljivih optičnih in električnih vmesnikov in omogoča izvajanje meritev in testov za protokole, ki bazirajo na Ethernet, IPv4 in IPv6, ter produkte, rešitve in storitve 3Play, VoIP, video, usmerjanja, MPLS in VPN. Oprema je skalabilna in podpira širok spekter telekomunikacijskih protokolov in zmogljivosti (OSI ravnine 2 do 7) ter je primerna tudi za izvajanje sočasnih večuporabniških testiranj.

Za več informacij o uporabi opreme nam pišite na info[pri]ltfe[pika]org

Kontakt  izr. prof. dr. Andrej Kos Janez Sterle 
Univerza v LjubljaniUniverza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehnikoFakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za telekomunikacijeLaboratorij za telekomunikacije 
Tel: +386 (0)1 4768  888 Tel: +386 (0)1 4768  115 
E- pošta E- pošta


Na voljo tudi na: