Koper, 23. oktobra (STA) - Rektorji slovenskih univerz in njihovi najožji sodelavci so se na današnji seji rektorske konference v Kopru pogovarjali o aktualnih problemih slovenskih visokošolskih ustanov. Seje se je udeležila tudi ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler Dolinar je dejala, da so na današnjem srečanju predstavili predvsem ključna vprašanja v povezavi z uredbo o financiranju visokošolskih in javno-raziskovalnih zavodov.

Datum objave: 23.10.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Po besedah ministrice obstoječa uredba velja v obdobju od leta 2004 do leta 2008, v pogovorih pa spoznavajo, da se ne odziva več na potrebe današnjega časa, tudi na področju visokošolskega izobraževanja.

Ministrica in rektorji se strinjajo, da je potrebno k spremembi uredbe pristopiti čim prej. Na ministrstvu so po besedah Kucler Dolinarjeve že imenovali skupino, ki se bo ukvarjala s spremembo uredbe, v njej pa je kar nekaj predstavnikov univerz. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo skupina začela z delom v drugi polovici novembra, ko naj bi pripravila izhodišča za spremembo uredbe.

Dotaknili so se tudi predloga rebalansa proračuna za leto 2008/2009, na ministrstvu ocenjujejo, da sta tako predlog rebalansa kot predlog proračuna za leto 2009 v skladu z obstoječo uredbo, predvsem glede kazalnikov, ki so izhodišče za pripravo višine sredstev po posameznih postavkah, tako v povezavi z realizacijo kot s predvidenim bruto domačim produktom in rastjo inflacije, je pojasnila ministrica. Po besedah ministrice se vsi zavedajo dejstva, da je sredstev vedno premalo, spodbudno pa se ji zdi, ko s strani rektorjev sliši, da so se sredstva na področju investicij nekoliko povišala.

Predsednica rektorske konference, rektorica Univerze v Ljubljani Andreja Kocijančič je dejala, da je v tem trenutku najbolj pereče vprašanje financiranja delovanja univerz. Pojasnila je, da se žal tudi ob povečanju sredstev za visokošolsko dejavnost ni dogodilo pričakovano, temveč imajo ob povečanju sredstev realno manj sredstev za izvajanje pedagoškega dela. Po njenih besedah sredstva za raziskovalno delo imajo, kljub temu pa ta sredstva ne zadoščajo poslanstvu in zahtevam univerz po intenzivnem raziskovalnem delu. Financiranje univerz ureja uredba, ki je napisana tako, da so univerze v tem trenutku v finančni zagati prav na področju izvajanja rednih študijskih programov, je dejala Kocijančičeva.

Pojasnila je, da se bodo z ministrico poskušali dogovoriti o možnosti, da bi v skladu z obstoječo zakonodajo prerazporedili notranja sredstva namenjena za izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela. Po besedah Kocijančičeve so se dogovorili tudi, da takoj pričnejo z delom na novi uredbi, k čemur so povabljeni vsi visokošolski partnerji. Nova uredba pa bo podlaga za financiranje visokošolske dejavnosti v Sloveniji, je dejala rektorica ljubljanske univerze.

Poudarila je, da si v uredbi želijo izpostaviti kvaliteto kot pomembno karakteristiko za financiranje visokošolske dejavnosti. V tem trenutku v uredbi namreč ni nobenega kazalca, na osnovi katerega bi lahko nagrajevali uspešnejše z več sredstvi, je še pojasnila. Izpostavila je tudi pomen povečanja sredstev za raziskovalno dejavnost. Eden od sklepov današnje konference je po njenih besedah tudi ta, da je potrebno vzpostaviti vse mehanizme, da lahko za izvajanje svojih osnovnih dejavnosti, tako pedagoške kot raziskovalne, pridobivajo sredstva izven proračuna, kar je sedaj pogosto kar nemogoča naloga.


Več informacij: