Datum objave: 30.11.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V ponedeljek, 29. novembra 2010 ob 13.00 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral dvanajst novih doktorjev znanosti.

Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
     
1. Borut Gosar
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Dea Baričevič
naslov dr. disertacije: Vpliv tehnoloških dejavnikov na kakovost ter možnosti pridelave škrlatnega ameriškega slamnika

2. Andrej Gregorčič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Igor Jerman
naslov dr. disertacije: O zakonitostih biološke oblike in organizacije

3. Urška Koce
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Davorin Tome
naslov dr. disertacije: Prehranjevalna ekologija repaljščice (Saxicola rubetra) v mozaiku traviščnih habitatnih tipov

4. Aljoša Pirnat
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Ivan Kos
naslov dr. disertacije: Pomen južnih leg za biodiverziteto krešičev (Carabidae) in kratkokrilcev (Staphylinidae) Slovenije

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

5. Sonja Bezjak
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Marjan Smrke
naslov dr. disertacije: Dinamika slovenskega ženskega redovništva v 20. stoletju

6. Ilija Tomanić Trivundža
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Hanno Hardt
naslov dr. disertacije: Fotografija in konstrukcija kolektivnih identitet: prikazovanje 'drugega' v slovenski novinarski fotografiji

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

7. Robert Klinc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Žiga Turk
somentor: doc. dr. Matevž Dolenc
naslov dr. disertacije: Spletne storitve nove generacije kot infrastruktura za obvladovanje virtualnih organizacij

FAKULTET A  ZA STROJNIŠTVO

8. Zoran Bergant
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Janez Grum
naslov dr. disertacije: Lasersko navarjanje in pretaljevanje jekla maraging

9. Franci Pušavec
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Janez Kopač
somentor: prof.dr. Edvard Govekar
naslov dr. disertacije: Modeliranje in karakterizacija trajnostnega kriogenega odrezavanja

FILOZOFSKA FAKULTETA

10. Jana Kodrič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek
somentorica: doc. dr. Darja Panjan Paro
naslov dr. disertacije: Nevrološki pokazatelji prezgodaj rojenih otrok in njihov pomen za psihološko oceno v kasnejših razvojnih obdobjih

11. Domagoj Švegar
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Marko Polič
somentor: prof. dr. Igor Kardum
naslov dr. disertacije: Detekcija sprememb emocionalnih izrazov obraza

12. Urška Žugelj
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Maja Zupančič
somentor: prof. dr. Rajko Kenda
naslov dr. disertacije: Dejavniki psihosocialne prilagoditve na kronično bolezen pri mladostnikih: primer esencialne hipertenzije

Fotogalerija