Evropsko združenje univerz (EUA) podalo poročilo o evalvaciji kakovosti Univerze v Ljubljani

Datum objave: 23.10.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Združenje evropskih univerz (EUA) je podalo poročilo o opravljeni zunanji evalvaciji UL. UL je bila na ta način prvič ocenjena leta 1996, leta 1998 je bil opravljen "follow up" obisk. Evalvacijski tim je v marcu in juliju 2007 obiskal UL in imel vrsto pogovorov, tudi na osmih članicah (EF, FE, FS, PF, ALUO, FF, FMF in MF).

V svojem poročilu so pozitivno ocenili strategijo UL in internacionalizacijo UL ter usmerjenost k študentom, navedli pa so tudi nekaj kritičnih točk in dali priporočila, zlasti glede integracije UL in bolonjske reforme. Poročilo EUA je v javni razpravi na članicah in organih UL do 15.12.2007.

Več o zunanji evalvaciji lahko preberete pod rubriko Kakovost.


Priloga: