Datum objave: 07.12.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Dogodki v okviru 4. javnega razpisa programa INTERREG IVC:

-       13. januar 2011 - Nacionalni informativni dan v okviru programa INTERREG IVC, na katerem bodo podrobneje predstavljeni razpisni pogoji in razpisna dokumentacija 4. JR, po potrebi pa bo na voljo tudi možnost individualnega svetovanja (organizira Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot nacionalna kontaktna točka v Sloveniji v sodelovanju z Informacijsko točko Vzhod v Katowicah in Skupnim tehničnim sekretariatom v Lillu);

-        3. in 4. februar 2011 - 4. forum medregionalnega sodelovanja EU »4th EU Interregional Cooperation Forum« v Budimpešti (Madžarska), ki je namenjen iskanju projektnih partnerjev;

-       3. marec 2011 - Delavnica za glavne prijavitelje »Lead Applicant workshop« na Dunaju (Avstrija), ki je namenjena prijaviteljem iz t.i. Vzhodnega območja programa, ki nameravajo prevzeti vlogo vodilnega partnerja v projektu; tema delavnice: priprava projekta in postopek prijave.

VEČ INFORMACIJ: