Datum objave: 27.01.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

HALCOM IN UL FMF TUDI LETOS V SMERI PRENOSA ZNANJA IZ AKADEMSKE SFERE  V GOSPODARSTVO

Ljubljana, 17.1.2011 – Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (UL FMF) in podjetje Halcom sta že tretje leto podelila nagrade natečaja »Študentska Halcomijada«, ki povezuje akademsko in poslovno sfero. Letos se je k sodelovanju priključilo več študentov s svojimi študijskimi nalogami iz področja fizike, komisija UL FMF pa je v petek, 14. januarja, za najboljše tri razglasila Jureta Varleca, Ambroža Kregarja in Denisa Brojana. Halcom in UL FMF si na tak način prizadeva spodbuditi študente k uveljavljanju v vse bolj konkurenčnem gospodarstvu. Za strokovnost naloge in sposobnost jasne artikulacije znanja ter rezultatov komisiji in navzočim, so najboljši trije prejeli nagrade v skupni vrednosti 2.000€.

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je v svojem nagovoru pozdravil dejavnosti, ki niso ozko povezane samo s študijem ter izrazil veliko zadovoljstvo, da so v malo številčni Sloveniji tudi podjetja kot je Halcom, ki spodbujajo mlade upe k prenosu akademskega znanja v realne izzive poslovnega sveta. »S tem kažemo, da naša Univerza uči, kako z znanjem narediti več«, je še dodal.
UL Fakulteta za matematiko in fiziko ter družba Halcom z medsebojnim sodelovanjem razvijata dolgoročno partnerstvo, ki pozitivno spodbuja ne samo prenos znanja, temveč tudi raziskovalno delo študentov in lažje vključevanje študentov na trg dela preko študentskega, honorarnega ali rednega dela. »Naša fakulteta si prizadeva, da so diplomanti vsestransko uporabni pri reševanju aktualnih problemov. Ker pa je znanje v natečaju težko meriti, smo ocenjevali predvsem sposobnost predstavitve naloge in rezultatov komisiji in prisotnim,« je povedal prof. dr. Andrej Likar, dekan UL FMF, ki je še dodal, da naloga komisije ni bila lahka, saj so bile razlike le v niansah. Komisija v sestavi dr. Mirka Mušiča (Halcom), prof. Andreja Bauerja in prof. dr. Antona Ramšaka ocenila vrstni red nalog in sicer kot prvo Gibanje neraztegljive vrvice, kot drugo Stohastično vzbujanje gugalnice in kot tretjo nalogo z naslovom Kroglasta lupina.

Idejni povezovalec natečaja in neizvršni direktor podjetja Halcom, dr. Mirko Mušič, je na dogodku nakazal tudi možnosti za še bolj intenzivno sodelovanje študentov in Halcoma, v katerem je zaposlenih več nekdanjih študentov UL FMF: »Družba Halcom želi prispevati k temu, da se študentje temeljito pripravite na čas, ko bo vaše znanje na nek način postalo tržno blago, s katerim boste morali v čedalje bolj konkurenčnem svetu ne samo preživeti, temveč se tudi uveljaviti«.

Več o zmagovalnih nalogah:

  • Jure Varlec: GIBANJE NERAZTEGLJIVE VRVICE – DISKRETIZACIJA ENAČB GIBANJA IN PRIBLIŽEK RAZTEGLJIVE VRVICE
    Jure Varlec je absolvent fizike. V nalogi je odgovarjal na vprašanje, kako je najbolje zapisati enačbe gibanja za vrvico glede na različne zahteve simulacije.
  • Ambrož Kregar: STOHASTIČNO VZBUJANJE GUGALNICE
    Ambrož Kregar je študent 4. letnika fizike. Študent je v nalogi skušal ugotoviti, če lahko z naključnimi premiki težišča gugalnice v navpični smeri ojačujemo nihanje gugalnice. Rezultat raziskovanja je pozitiven, vzbujanje je torej možno.
  • Denis Brojan: ELEKTRIČNO POLJE NAELEKTRENIH KRHLJEV KROGELNE LUPINE
    Denis Brojan je absolvent fizike. V nalogi je računal električno polje v okolici krogle, razrezane na šest krhljev, izmenično povezanih z napetostnim virom.

Na sliki:
Dr. Mirko Mušič (neizvršni direktor, Halcom d.d.), prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik (rektor Univerze v Ljubljani), Denis Brojan (3. mesto), Jure Varlec (1. mesto), Ambrož Kregar (2. mesto), prof. dr. Andrej Likar (dekan Fakultete za matematiko in fiziko, UL) in mag. Eda Okretič Salmič (direktorat za visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)

Na sliki:
Jure Varlec, ki je z nalogo Gibanje neraztegljive vrvice prejel 1. nagrado v vrednosti 1.000€


Več informacij:
Bernarda Golob Hribar
tajništvo UL FMF
T: 01 476 65 08
E: