Datum objave: 05.02.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vlada RS je na zadnji četrtkovi seji (3.2.2011) sprejela Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov. Z njo se ureja financiranje vseh štirih univerz in sicer študijske in obštudijske dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja, razvojnih nalog, drugih članic univerz kot npr. univerzitetna knjižnica, inštitut, ter nacionalno pomembnih nalog s področja visokega šolstva kot npr. vpisna prijavno-informacijska služba in skrb za slovenščino. Uredba ureja tudi financiranje študijske in obštudijske dejavnosti na koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe, možnost javnega financiranja razvojnih nalog koncesioniranih visokošolskih zavodov in drugih zasebnih visokošolskih zavodov, ki izvajajo javno veljavne študijske programe ter javno financiranje Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in Evro-sredozemske univerze.

Uredba je pomemben korak k spodbujanju kakovosti, saj prekinja dosedanjo izrazito količinsko logiko financiranja po številu študentov. Predlagana Uredba je odločen korak MVZT k sistemski in transparentni ureditvi financiranja visokega šolstva v Sloveniji (jasno razmejuje razmerje med financiranimi javnimi in koncesioniranimi visokošolskimi zavodi) ter predstavlja podlago za kasnejšo zakonsko ureditev.

Poleg tega Uredba vzdržuje dolgoročno stabilnost financiranja visokega šolstva in s tem krepi avtonomnost univerz in drugih samostojnih visokošolskih zavodov, hkrati pa se usmerja h kakovosti in ponuja močne vzvode za razvoj visokega šolstva na področjih raznovrstnosti študijske ponudbe, njene internacionalizacije in široke dostopnosti. Vgrajeni mehanizmi bodo spodbujali tudi večjo učinkovitost visokošolskih institucij ter usmerjenost k študentom.

Uredba rešuje financiranje še ne do konca uvedenih novih programov kakor tudi ustanavljanje že akreditiranih novih članic univerz. Tako zagotavlja dodatna sredstva do njihove celovite vpeljave. Obenem zagotavlja primerno izhodišče za določitev začetnega razmerja med posameznimi univerzami oziroma zavodi za razdeljevanje sredstev.