Datum objave: 12.02.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Minister g. Gregor Golobič in dr. Jana Kolar, v. d. direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo, sta 31. januarja 2011 na novinarski konferenci predstavila osnutek Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020. Tega dne se je pričela tudi javna razprava o dokumentu, ki bo odprta mesec dni.

Novinarska konferenca: http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12023/6901/

Dokument: http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/nacrt-RI.pdf

S tem obvestilom želimo opozoriti predvsem na prost/odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav, katerega vzpostavitev ali nadaljnji razvoj je prednostno načrtovana v osnutku dokumenta:
- na mednarodni ravni sodelovanje v projektih DARIAH in CEESDA,
- na nacionalni ravni digitalni nacionalni viri in družboslovna ter humanistična raziskovalna infrastruktura.

V poglavju Digitalni nacionalni viri je predvidena vzpostavitev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa do podatkov raziskav in objav raziskovalcev, ki bo povezana z Informacijskim sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS). Po vzpostavitvi infrastrukture naj bi bila oddaja podatkov raziskav in objav raziskovalcev iz javno financiranih raziskav v repozitorije obvezna.