Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je na drugem javnem razpisu za sofinanciranje razvojnih nalog v visokem šolstvu skupno razdelilo nekaj manj kot 1,5 miljona evrov.

Datum objave: 07.11.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Od tega bo Univerza v Ljubljani prejela 249.361,00 EUR za "Izvajanje novih študijskih programov", 146.374,00 EUR za "Izvajanje rednega študija po študijskih programih na  področju zdravstvene nege in oskrbe" na Visoki šoli za zdravstvo ter 30.000 EUR za sofinanciranje organizacijske enote Služba za upravljanje z intlektualno lastnino.


V prilogi je prikazan še razrez odobrenih sredstev po prijaviteljih ter študijskih področjih prvega in drugega javnega razpisa za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2007, skupaj z razrezom sredstev po prijaviteljih in študijskih področjih za celotno leto 2007, tj. za oba razpisa skupaj. Prilogo najdete na tej povezavi.