Prorektor ljubljanske univerze Ivan Svetlik je včeraj promoviral osem novih doktorjev znanosti. Trije prihajajo iz Biotehniške fakultete, prav toliko jih je naziv pridobilo na Fakulteti za elektrotehniko. Dva nova doktorja znanosti pa imajo na Teološki fakulteti.

Datum objave: 07.11.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Biotehniški fakulteti so doktorirali
  • Tanja Dreo z disertacijo Razvoj detekccijskih maetod bakterijskega ožiga vinske trte (Xylophilus ampelinus) in laboratorijska potrditev njene prisotnosti v Sloveniji (mentor prof.dr. Maja Ravnikar)
  • Anka Lisec z disertacijo Vpliv izbranih dejavnikov na tržno vrednost zemljišč v postopku množičnega vrednotenja kmetijskih zemljišč (mentor prof. dr. Radoš Šumrada, somentor prof. dr. Franc Lobnik)
  • Ivan Žežlina z disertacijo  Mehanizmi vibracijskega sporazumevanja in vrednotenje genetske raznolikosti med različnimi populacijami medečega škržata (Metcalfa pruinosa Say) (mentor  prof. dr. Andrej Čokl)
 
Novi doktorji znanosti s Fakultete za elektrotehniko so:
  • Bojan Gospodarič z disertacijo Aktivno elektromagnetno dušenje bočnih odmikov vitkih diskasto oblikovanih vrtečih se orodij (mentor prof. dr. Danjel Vončina)
  • Iztok Humar z disertacijo  Modeli telekomunikacijskega  prometa ter metode za zagotavljanje kakovosti storitev pri delu na daljavo in interaktivnm spletnem izobraževanju v konvergenčnih omrežjih (mentor prof. dr. Janez Bešter)
  • Aljaž Stare z doktorsko disertacijo Optimizacija vodenja odstranjevanja dušikovih komponent v biološki čistilni napravi (mentor prof. dr. Stanko Strmčnik)

 Na Teološki fakulteti pa so postali doktorji:
  • Blaž Jezeršek z disertacijo Zadržek različne vere pri sklepanju zakona med katoliško in muslimansko stranjo (mentor prof. dr. Borut Košir, somentor prof. dr. Drago Karl Ocvirk) in
  • Maja Lopert z disertacijo Življanjska relevanca religije in institucije Cerkve (mentor prof. dr. Vinko Potočnik).

Čestitamo!