Datum objave: 07.03.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Cikel štirih večernih brezplačnih pogovorov z gosti v Cankarjevem domu povezuje prof. Anton Kramberger (FDV UL). Cikel se bo ukvarjal z interesi, akcijami in družbenimi učinki nekdanjih in sedanjih elit, proti-elit, kvazi-elit, ne-elit. Elite kot stan sicer izvorno pripadajo aristokratskim časom, kasneje naj bi jih modernejše družbe nadomestile z racionalnejšimi oblikami legalne, institucionalno zavarovane družbene moči. A se ni izšlo povsem tako. Vabljeni gostje, sogovorniki, so odlični poznavalci, tudi udeleženci, raznih ustrojev in učinkov (elitniške) moči. Več: 

 
VONJ PO MOČI – vzvodi, omrežja, nadzor, lojalnost

9. mar., 20.00
Gosta:
Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge Dela
Borut Jamnik, predsednik uprave KAD

VONJ PO HAZARDU – obljube, posli, spletke, korupcija

4. apr., 20.00
Gosta:
mag. Goran Klemenčič, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
Matjaž Gantar, KD Group

VONJ PO UGOVORU – oblast, satira, intelekt, provinca

16. maj, 20.00
Gosta:
dr. Marko Marinčič, prof. klasične filologije, Filozofska fakulteta UL
dr. Taja Kramberger, pesnica, zgodovinska antropologinja

VONJ PO ZEMLJI – hrana, prostor, politike, lakomnost

13. jun., 20.00
Gosta:
dr. Emil Erjavec, prof. agrarne politike in ekonomike, Biotehniška fakulteta, UL
dr. Marija Markeš, vodja sektorja za podeželje, Ministrstvo RS za kmetijstvo