Na Fakulteti za družbene vede (FDV) je včeraj, 7. 11.2007 potekala celodnevna prireditev Zaposlitveni most z naslovom Morje priložnosti. Prireditev je bila namenjena navezovanju stikov med delodajalci in študenti družboslovja, pri čemer so bile organizirali tudi okrogle mize za posamezne katedre na FDV, kjer so delodajaci, študentje, profesorji in uspešni diplomanti FDV spregovorili o svojih izkušnjah in znanjih.

Datum objave: 08.11.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Podjetja so seznanila študente o prostih delovnih mestih, na delavnicah pa so se študenti družboslovja lahko praktično poučili o pisanju življenjepisov, se seznanili s pojmom študentskega podjetništva in temami, ki zadevajo iskanje prve zaposlitve.

Prireditev se je zaključila s soočenjem obeh predsedniških kandidatov, Lojzeta Petreta in Danila Türka, kjer sta predstavila svoja stališča o problemu zaposlovanja mladih diplomantov. Peterle je poudarli neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, Danilo Türk  pa je spomnil na naraščanje števila pogodb za določen čas.