Datum objave: 15.03.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je kot član delegacije ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča obiskal Zagreb. Minister Golobič se je tam srečal s svojim hrvaškim kolegom ministrom dr.Radovan Fuchsom . Član delegacije je bil tudi direktor Inštituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič.

Beseda je tekla o tesnejšem sodelovanju univerz in raziskovalnih institutov. O možnih poteh sodelovanja so govorili na Zagrebški univerzi, kjer so se delegacijam pridružili še rektor prof.dr. Aleks Bjeliš in direktorica Instituta Ruđer Bošković dr. Danica Ramljak. Sodelovanje z IJS in Univerzo v Ljubljani (UL) so ocenili za odlično in ga želijo še okrepiti, tudi z morebitnim dogovorom o nekaj skupnih študijskih doktorskih programih, ki bi jih izvajali v prihodnje.
 
Z zanimanjem so predstavniki univerze in instituta prisluhnili rektorju dr. Stanislavu Pejovniku, ki je opisal, kako se v Sloveniji dogajajo poleg pomembnih strateški dokumentov tudi spremembe na področju financiranja visokega šolstva in sofinanciranja nove doktorske sheme študija. Prav tako so kot pozitivna ocenili prizadevanja o okrepljenem sodelovanju med UL in IJS, ki sta se pričela zavedati, da lahko napredek dosežeta le, če bosta izkoristila potenciale in opremo drug drugega. Poiskati možnosti sinergije je nujno, je poudaril dr. Lenarčič in dodal, da je za Slovenijo nujno vključevanje v evropsko raziskovalno sfero. Sama pa tega ne bo zmogla. Zato je nujno tesno regionalno sodelovanje med Slovenijo, Hrvaško, pa tudi Avstrijo in Madžarsko. Da bi lahko igrali vidno vlogo v evropskem raziskovalnem prostoru, se moramo povezati, je prepričan dr. Lenarčič.

Ministra Golobič in Fuchs sta poudarila, da podpirata sodelovaje med slovenskimi in hrvaškimi univerzami ter raziskovalnimi instituti in dodala, da je v največji meri odvisno od njih samih kako tesno bo to sodelovanje. Če gre soditi po obisku v Zagrebu, je to odlično že doslej, a ga oboji želijo še nadgraditi.

Ministra sta največ pozornosti namenila izmenjavi izkušenj v zvezi s pripravo strateških dokumentov in zakonodaje s področja visokega šolstva in znanosti ter stanju v visokem šolstvu in znanosti v obeh državah. Oba ministra sta kot zelo dobro ocenila sodelovanje na področju izmenjave študentov, ki študirajo v obeh državah. Podpis Protokola o sodelovanju na področju izobraževanja med Slovenijo in Hrvaško, ki sta ga marca lani podpisala v Varaždinu, je to sodelovanje še okrepilo, kar je pomembno v smislu odpiranja visokošolskega prostora ter internacionalizacije in mobilnosti, je dejal minister Golobič. Protokol omogoča nemoteno izobraževanje in šolanje dijakov in študentov na dodiplomski in podiplomski ravni obeh držav na vzajemni osnovi.
 
Več tudi na izvirnem članku: http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/94/6962/ .