Datum objave: 14.03.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 14. marca, je v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala podelitev Jesenkovih nagrad in priznanj Biotehniške fakultete, ki jih fakulteta že skoraj štiri desetletja (39 let) podeljuje za največje dosežke na področju pedagoške, raziskovalne in strokovne dejavnosti s področja biotehniških ved.

Jesenkove nagrade in priznanja je podelil dekan Biotehniške fakultete prof. dr. Mihael J. Toman, slavnostni govornik pa je bil dr. Aleš Rotar, direktor področja za razvoj in raziskave v Krki d.d. Slovesnost so s svojo prisotnostjo počastili minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, prorektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Miha Juhart, glavna tajnica Univerze v Ljubljani gospa Andreja Kert ter številni gosti.

Prejemnik Jesenkove nagrade za življenjsko delo je prof. dr. Peter Raspor, mednarodno priznan strokovnjak na področju biotehnologije, mikrobiologije in varnosti živil. S svojim znanstveno-raziskovalnim delom, delom v znanstvenih in strateških evropskih telesih na področju mikrobiologije in prehrane, organizacijo več kot 80 pomembnejših strokovnih in znanstvenih srečanj in nenazadnje odličnostjo v pedagoškem delu je pomembno prispeval k razvoju stroke in politik v mednarodnem prostoru ter hkrati k ugledu Slovenije, Univerze v Ljubljani in Biotehniške fakultete.

Za raziskave metod reanimacije onesnaženih tal je dr. Neža Finžgar prejela Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko doktorskega študija v letu 2010. Njeno odličnost izkazujejo tudi Štipendija L'Oreal ki jo podeljujejo L'Oreal, Unesco in Slovenska Znanstvena Fundacija ter Nagrada za trajnostni razvoj, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kadre in štipendije. Je avtorica podeljenega patenta ter soustanoviteljica in direktorica podjetja Envit, okoljske tehnologije in inženiring d.o.o, ki je prejelo nagrado za najboljše start up podjetje v Sloveniji za leto 2010.

Jesenkovo nagrado za najboljšega študenta dodiplomskega študija je prejel Anže Smole, ki se je v svetu znanosti posvetil imunologiji in molekularni biologiji. Leta 2008 je bil član ekipe, ki je zasedla prvo mesto v generalni razvrstitvi na mednarodnem tekmovanju iz sintezne biologije (iGEM) in danes nadaljuje z doktorskim študijem Biomedicine.

Poleg Jesenkovih nagrad Biotehniška fakulteta podeljuje priznanja zaposlenim za njihovo delo, organizacijam za sodelovanje s fakulteto, priznanja študentom za dosežen študijski uspeh in priznanja ob jubilejnih ali drugih izjemnih dejanjih. Posebno priznanje sta prejela Maks Sušek, dipl. inž. gozd. in akad. prof. dr. Alenka Šelih za zasluge pri ustanovitvi fundacije Pahernikova ustanova, ki omogoča štipendiranje študentov gozdarstva.

Med prejemniki pohval Biotehniške fakultete pa izstopata dve skupini študentov. Skupina študentov različnih študijev, ki je pod mentorstvom prof. dr. Romana Jerale iz Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani na mednarodnem tekmovanju iz sintezne biologije (iGEM) tudi letos osvojila prvo mesto v generalni razvrstitvi, kar predstavlja že tretji uspeh v petih letih; ter skupina študentov gozdarstva, ki je na mednarodnih in domačih tekmovanjih gozdnih delavcev sekačev z motorno žago dosegla odmevne rezultate.

Več informacij