Datum objave: 22.03.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerzo v Ljubljani je danes obiskal minister za visoko šolstvo znanost in tehnologijo g. Gregor Golobič s svojo ekipo. Rektor univerze prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je ministru predstavil izzive s katerimi se univerza trenutno sooča: problematiko financiranja, zaščito kakovosti študija, možnostjo podpore nadpovprečnim študentom, financiranjem obštudijskih dejavnosti ter s problemi pri ustanavljanju zavodov  univerze. Rektorjevi sodelavci so pojasnili stanje pri razpisu štipendij za  doktorski študij in projektu za izgradnjo poslopij za Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Pogovor je potekal o Nacionalnem programu visokega šolstva (NPVŠ) in o Raziskovalno inovacijski strategiji Slovenije (RISS). Prorektor Aleš Valič je poročal o tem, da umetniške akademije niso zadovoljne z NPVŠ-jem in posebej opozoril na to, da mora tretja bolonjska stopnja (doktorat) študija potekati tudi  na umetniških programih. Dogovorili so se o intenzivnem skupnem iskanju rešitev in nadaljevanju takih srečanj.

 

 

 

 

Foto: Željko Stevanić, IFP d.o.o.