Na UL smo danes prejeli sklep, s katerim Informacijski pooblaščenec ustavlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o varstvu osebnih podatkov v zvezi s protokolom študentov pri predmetu Temelji politologije (nosilec red. prof. dr. Igor Lukšič), ker v postopku inšpekcijskega nadzora ni ugotovil nobenih kršitev veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov

Datum objave: 09.11.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na ta način je Informacijski pooblaščenec potrdil stališče UL in nosilca predmeta, da gre v tem primeru za običajno študijsko prakso, ki v ničemer ne odstopa od visokih profesionalnih in znanstvenih standardov, ki jih UL vzdržuje. Prav tako ne gre za nobeno kršitev človekovih pravic, kot je bilo večkrat očitano.

Na UL iskreno upamo, da bo s to odločitvijo pristojnega državnega organa končana neupravičena medijska in politična gonja proti Univerzi v Ljubljani in red. prof. dr. Igorju Lukšiču ter bo omogočeno nadaljnje nemoteno potekanje študijskega procesa, ki je bil grdo zlorabljen v politične namene. Dodajamo tudi, da s strani študentov univerze ali študentskih organov nismo prejeli pripomb ali pritožb v zvezi z izvajanjem pedagoškega procesa pri omenjenem predmetu. Naše načelno stališče sicer ostaja, da univerzi avtonomijo zagotavlja Ustava RS, ne pa ta ali ona politika, še posebej ne tista, ki je še do pred kratkim javno zagovarjala politično nastavljanje direktorjev univerz.


Priloge: