Na srečanju ministrice za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler Dolinar in vodstva Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ), med drugim govorili tudi o financiranju univerz.N a predlog Sviza sogovorili tudi o pogajanjih o aneksih h kolektivnim pogodbam in bolonjski prenovi.

Datum objave: 12.11.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Glavni tajnik SVIZ-a, Branimir Štrukelj, je izpostavil problematični način financiranja študijskih programov in visokošolskih zavodov. Ministrica je veljavno uredbo o financiranju univerz iz leta 2004, ki velja do leta 2008 ocenila kot neustrezno in dejala,da se bodo na ministrstvu lotili reševanja tega vprašanja v drugi polovici novembra, usklajevanja pa bodo potekala tudi z rektorji univerz. Štrukelj pa je ob tem izrazil skrb, da bi vrhunski poklici kot so visokošolski učitelji in raziskovalci, v plačah zaostali za drugimi primerljivimi poklici. Ministrico so opozorili, da popuščanj ne bo, saj se plače v zadnjih letih realno znižujejo." Ne strinjamo se s predlagano ločitvijo delovnih mest po nazivih, saj bi potem univerze lahko zaposlile redne profesorje kot docente in jih tako tudi plačevale," je še poudaril Štrukelj.