Datum objave: 31.03.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Posvet je organizirala UL v sodelovanju s CMEPIUS-om, in v okviru projekta Bolonjskih promotorjev. Potekal je 25.3.2011 v Zbornični dvorani UL, Kogresni trg 12, namenjen pa je bil predvsem pooblaščenim osebam za vodenje postopka priznavanja na članicah UL in drugim zaposlenim, ki so neposredno vključeni v postopke priznavanja tujih kvalifikacij v visokošolskih zavodih RS. S predstavitvami so k posvetu prispevali (za posamezno predstavitev oziroma gradivo kliknite na ime):

Posvet je bil namenjen pregledu pravnega okvirja priznavanja izobraževanja predvsem v Evropskem merilu in v nacionalni zakonodaji. Poudarek je bil na splošnih načelih priznavanja in razvoju različnih predpisov s področja priznavanja formalnega izobraževanja, ki temeljijo na Lizbonski konvenciji o priznavanju kvalifikacij v Evropski regiji (1997) in na spremembah nacionalne zakonodaje s tega področja. 

Priznavanje diplom in posameznih delov študija je tesno povezano s posameznimi cilji Bolonjskega procesa in zato lahko dobre prakse pomembno prispevajo k uresničevanju skupnega visokošolskega prostora, mobilnosti in internacionalizaciji visokošolskih zavodov tudi v Sloveniji. V ilustracijo stanja na UL je bil podan pregled postopkov priznavanja na UL z različnih vidikov – iz katerih držav prihajajo zahtevki, kako so porazdeljeni glede na države in stopnje študija, dinamika zahtevkov od leta 2005 do 2011.

Predstavitve na posvetu so bile v nadaljevanju posvečene predlogom sprememb  nacionalne zakonodaje na področju priznavanja ter orisu stanja postopkov in izdajanja mnenj o enakovrednosti strokovnih in znanstvenih naslovov, oziroma izdajanju odločb o priznanju izobraževanja zaradi vstopa v študijske programe. Poseben poudarek je bil namenjen načelom in namenu legalizacije javnih listin v mednarodnem prometu ter predpisom, ki veljajo za legalizacijo v Sloveniji in širše.

Zaključni del je bil posvečen praktičnim napotkom pri vodenju postopkov. Udeleženci so  prejeli CD z osnovnimi dokumenti in vzorci odločb ter sklepov, za pomoč pri delu.

Za udeležbo na posvetu se vsem udeležencem še enkrat zahvaljujemo in vabimo k sodelovanju pri konkretnih postopkih. Kontaktni naslov: