Na osnovi Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija ter Razpisa za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2007/2008 je UL 6. novembra 2007 z Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo prejeli sklepa o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje:

Datum objave: 07.11.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

  • študijskih programov za pridobitev magisterija in doktorata znanosti
    (ministrstvo bo sofinanciralo do 60% normirane šolnine na študenta za 1. in 2. letnik  in do 80% za 3. in 4. letnika) in
  • študijskih programov tretje stopnje (ministrstvo bo sofinanciralo do 60% normirane šolnine na študenta).


Priloga: