Datum objave: 07.04.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V petek 1.4.2011  je Univerza v Ljubljani gostila predstavitev »Priložnosti za mobilnost raziskovalcev«, na kateri je predstavnica CMEPIUSA predstavila aktivnosti in možnosti evropske mreže in portala EURAXESS. Dogodka se je udeležilo preko 40 mladih raziskovalcev z Univerze v Ljubljani in drugih zainteresiranih. Udeleženci so dobili informacije o delovanju EURAXESS informacijskega centra v Sloveniji (http://www.cmepius.si/euraxess.aspx), ki deluje v okviru agencije CMEPIUS. Gre za evropski projekt  EURAXESS centrov, ki ga sofinancira Evropska komisija, s katerim se pospešuje mobilnost raziskovalcev v Evropi. Na dogodku so bili predstavljeni tudi najnovejši razpisi Marie Curie v okviru 7. okvirnega programa EU ter aktualni in planirani razpisi Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije namenjeni raziskovalcem (http://www.sklad-kadri.si/). Univerza v Ljubljani  si v okviru svojih strateških usmeritev  prizadeva za odličnost na raziskovalnem področju in podpira mednarodno povezovanje in mobilnost raziskovalcev. Tako se iz leta v leto povečuje število tujih raziskovalcev, ki opravljajo raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani, kakor tudi število domačih raziskovalcev, ki odhajajo na začasno raziskovalno delo v druge države.

'EURAXESS – Raziskovalci v gibanju' je vstopna točka – evropski portal – do privlačnih raziskovalnih poklicnih poti v Evropi in baza, ki omogoča nabor raziskovalnih talentov z vsega sveta. S podporo mobilnim raziskovalcem portal EURAXESS, ki je s strani Evropske komisije predstavljen kot referenčni portal za 'rušenje ovir' pri mobilnosti raziskovalcev, in mreža EURAXESS, ki deluje že v 37 državah, pomagata vzpostavljati Evropo kot območje odličnosti na področju znanstvenih raziskav in mobilnosti raziskovalcev. V EURAXESS mrežo Slovenija je vključenih 6 institucij: CMEPIUS kot "Bridgehead"« organizacija in vseh 5 slovenskih univerz kot EURAXESS kontaktne točke.

Iniciativo EURAXESS sestavljajo štiri vsebinske osi:

  • EURAXESS Jobs: baza prostih delovnih mest za raziskovalce in portal za objavljanje prostih delovnih mest s strani delodajalcev ter velika baza štipendij in dotacij, namenjenih raziskovalcem;
  • EURAXESS Services: razvejana brezplačna in vsestranska pomoč raziskovalcem pred, ob in v času mobilnosti (pri selitvi v tujino z informacijami o dovoljenju za bivanje, dovoljenju za delo, pravnim statusom, socialnih transferjih, zdravstvenem zavarovanju, položaju raziskovalčeve družine);
  • EURAXESS Rights: informacije o enakopravni obravnavi in pravicah pri zaposlovanju raziskovalcev, ki temeljijo na dveh dokumentih: Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev;
  • EURAXESS Links: orodje za povezovanje evropskih raziskovalcev na delu v ‘tujini’ (v neevropskih državah). Trenutno deluje že pet t.i. povezav EURAXESS ZDA, Japonska, Kitajska Singapur in Indija

Ena izmed podpornih aktivnosti za raziskovalce je tudi nacionalni spletni portal Euraxess Slovenia. Na njem najdete ponudbe delovnih mest in štipendij v tujini ter pravne, administrativne in praktične informacije o delu in bivanju v tujini.  CMEPIUS je kot 'Bridgehead' organizacija (EURAXESS BHO) evropske iniciative 'EURAXESS – Raziskovalci v gibanju' uspešno kandidiral na razpisu enoletnega projekta EURAXESS T.O.P. 'Portal Call' in pridobil sredstva, ki bodo skupaj s petimi kontaktnimi točkami EURAXESS Slovenija (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem/Universitŕ del Litorale, Univerza v Novi Gorici in Evro-sredozemska univerza) omogočila dvigniti kakovost delovanja slovenskega portala za mobilnost raziskovalcev www.euraxess.si in postaviti mrežo EURAXESS kontaktnih točk po Sloveniji, ki bodo med seboj sodelovale in si izmenjavale izkušnje in informacije. EURAXESS T.O.P. 'Portal Call' je del aktivnosti evropskega projekta EURAXESS T.O.P. 'Enhancing the outreach and effectiveness of the partners in the EURAXESS Services Network' v sklopu 7. okvirnega programa – PEOPLE (FP7