Datum objave: 07.04.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektorska konferenca Republike Slovenije je tokrat potekala na Univerzi v Ljubljani. Udeležili so se je vsi štirje rektorji slovenskih univerz, in sicer rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik (predsednik), rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Rado Bohinc, rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Ivan Rozman in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, ter drugi predstavniki univerz. Beseda je tekla o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2010–2020, načrtu razvoja raziskovalne infrastrukture 2011–2020 ter partnerskem sodelovanju med Vlado RS in konzorcijem slovenskih univerz – znanje in inovativnost za Pomurje. Razpravljali so tudi o določilih sporazuma o sodelovanju univerz z Ministrstvom za obrambo. Velik del razprave je bil namenjen načrtu razvoja slovenskih univerz in zakonu o univerzi. Člani današnje seje Rektorske konference so se seznanili s politiko upravljanja avtorskih in sorodnih pravic na univerzi in podali pobude o izmenjavi študentov članic Rektorske konference.

Poleg tega so sprejeli še dodatni sklep o pisni seznanitvi obeh šolskih ministrstev, da so višje šole sestavni del terciarnega izobraževanja in da morajo višješolski učitelji izpolnjevati pogoje za poučevanje na terciarnem izobraževanju.