Datum objave: 14.04.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

1. Mednarodna razstava orhidej – Ljubljana 2011
21. – 25. april

V zelenem objemu ljubljanskega mestnega parka Tivoli bo v rastlinjakih Botaničnega vrta univerze v Ljubljani ob čolnarni, poteka 1. Mednarodna razstava orhidej. Poleg domačega Društva ljubiteljev orhidej in podjetja Ocean Orchids iz Dobrovnika  razstavljajo tudi priznani gojitelji orhidej iz Ekvadorja, Nemčije in Madžarske. Pet dni trajajočo razstavo bodo spremljali številni zanimivi dogodki med katerimi velja omeniti vsakodnevna svetovanja o gojenju orhidej, potopisna predavanja članov društva (Kolumbija, Ekvador), fotografski natečaj in izbor najlepše orhideje po izboru obiskovalcev. Razstavo bo uradno otvoril župan Ljubljane, G. Zoran Jankovič, za obiskovalce pa bo odprta od četrtka (21. april) naprej od 10 ure do 18 ure.

Opis
Večina razstav orhidej v Sloveniji je komercialno-prodajnega tipa, kjer so v ospredju hibridi, ki jih lahko gojimo v domačem okolju. Pričujoča razstava pa za razliko temelji predvsem na botaničnih vrstah, ki jih zgoraj omenjeni razstavljavci gojijo v lastnih zbirkah ali pa za prodajo ozkemu krogu zbiralcev po vsem svetu. Botanične vrste orhidej so dejansko rastline, ki rastejo v naravi, gojitelji pa jih razmnožujejo v svojih laboratorijih s semeni, delitvijo, kloniranjem in tako razširjajo med zainteresirano populacijo. Na ta način se je plenjenje naravnih rastišč precej zmanjšalo v primerjavi s preteklostjo (19. in 20. stoletje), ko se je zaradi nepoznavanja principov razmnoževanja orhidej iztrebilo precej vrst za potrebe petičnih kupcev v Evropi in ZDA.

Orhideje za vzgled človeštvu
Razstava orhidej želi tako kot vse druge podobne razstave po svetu pritegniti širše občinstvo in jim prikazati čarobno raznolikost narave, njeno neprecenljivo lepoto in opozoriti na občutljivost manj znanih tropskih ekosistemov našega planeta. Družina orhidej je zaradi svoje globalne prisotnosti (uspevajo na vseh kontinentih, razen polarnih območij, tudi v Sloveniji) in obsežnosti (največja družina rastlin s preko 28.000 različnimi vrstami) nekakšna rastlinska paralela človeštva, ki je prav tako vseprisotno. Za razliko od človeštva pa družina orhidej precej prijazneje sobiva z ostalimi živimi bitji in okoljem.

Organizatorji:
Društvo Ljubiteljev orhidej Slovenije
Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete
Ocean Orchids d.o.o.

Razstavljalci:
Ecuagenera (Ekvador)
Roellke Orchideenzucht (Nemčija)
Marczika (Madžarska)
Društvo ljubiteljev orhidej Slovenije
Ocean Orchids d.o.o. (Slovenija)

Odpiralni čas razstave: 10:00 do 18:00
Vstopnina: 5€, predšolski otroci brezplačno


Program razstave po dnevih:

20. april – 18:00, uradna otvoritev (prisotni povabljeni in mediji)

21. april – 10:00 razstava odprta za javnost
                 16:00 do 17:00 svetovanje o negi orhidej
                 17:00 predavanje članov Društva s poti po Kolumbiji

22. april – 16:00 do 17:00 svetovanje o negi orhidej
                 17:00 predavanje članov Društva s poti po Ekvadorju

23. april – 11:00 do 12:00 svetovanje o negi orhidej
                 16:00 do 17:00 svetovanje o negi orhidej

24. april - 11:00 do 12:00 svetovanje o negi orhidej
                16:00 do 17:00 predavanje o gojenju orhidej v Ocean Orchids d.o.o.

25. april – 13:00 zaključek glasovanja obiskovalcev za najlepšo orhidejo
                 15:00 razglasitev zmagovalke in dobitnika nagrade
                 18:00 zaključek razstave


Od odprtja razstave pa do njenega zaključka poteka fotografski natečaj z naslovom 'Utrinki iz sveta orhidej'. Podrobnosti v zvezi s tem in vsem ostalim si oglejte na spletni strani Društva ljubiteljev orhidej Slovenije www.orhideje.org

Društvo ljubiteljev orhidej Slovenije (DLOS)www.orhideje.org
Društvo ljubiteljev orhidej Slovenije je bilo ustanovljeno 22. 10. 2003 v Ljubljani. V društvu želijo povezati vse, z orhidejami navdušene ljudi in z izmenjavo izkušenj dvigniti nivo znanja o teh, še vedno enigmatičnih rastlinah. Sodelujejo na vseh razstavah orhidej v Sloveniji (Arboretum Volčji Potok, Vrtnarija Kurbus, Semenarna, Bauhaus, Spar, Mercator), pišejo članke za slovenske vrtnarske publikacije, organizirajo pa tudi predavanja. Ker so člani društva raztreseni po celi Sloveniji, se družijo predvsem na eno ali večdnevnih strokovnih izletih v tujino (Madžarska, Italija, Avstrija, Nemčija, Češka, Ekvador, Kolumbija). Obiskujejo večinoma sejme, razstave, specializirane botanične vrtove pa tudi profesionalne gojitelje orhidej v zadnjem času pa tudi države, kjer si orhideje ogledajo na njihovih naravnih rastiščih. Vsako leto objavijo 2 številki lastnega glasila : Epifit, ki vsebuje ćlanke o orhidejah in dogodkih v Društvu.

Ocean Orchids d.o.o.www.oceanorchids.si
Osnovna dejavnost podjetja Ocean Orchids je proizvodnja in trženje različnih sort tropskih orhidej rodu falenopsis (Phalaenopsis). V petih letih proizvodnje so izbrali najboljše sort orhidej Phalaenopsis, ki se med sabo razlikujejo po parametrih kot so barva cveta, velikost cveta, velikost rastline ... Ključnega pomena za uspešno vzgojo tropskih orhidej v rastlinjakih je zagotavljanje primernih pogojev, predvsem temperature. Energijo za ogrevanje zagotavljajo z uporabo geotermalne vode s čimer imajo zagotovljeno prednost pred konkurenti, ki ogrevajo rastlinjake s fosilnimi gorivi. Z uporabo te tehnologije pusti njihova proizvodnja minimalen odtis v naravi in je zato veliko bolj ekološka v primerjavi s konkurenčnimi podjetji na Nizozemskem. Orhideje iz podjeta Ocean Orchids so trenutno prisotne na slovenskem trgu, kjer ima podjetje 70 % delež, in trgih vseh sosednjih državah. Trenutno podjetje zaposluje 29 ljudi.

Botanični vrt Univerze v Ljubljaniwww.botanicni-vrt.si
Botanični vrt v Ljubljani na današnjem mestu deluje že vse od leta  1810. V času Ilirskih provinc, je bil ustanovljen kot Vrt domovinske flore v okviru visoke šole (École Centrale). Zasnoval ga je Franc Hladnik (1773-1844), ki je bil  njegov prvi ravnatelj, hkrati je bil predavatelj za naravoslovje in botaniko na že omenjeni šoli. Z ustanovitvijo Ljubljanske univerze (1919) je vrt že leta  1920  prišel pod  njeno okrilje, kjer deluje še v današnjem času v okviru Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. Z letom 1991 je bil obstoječi vrt zavarovan kot spomenik oblikovane narave na lokalni ravni, leta 2008 pa je dobil status spomenika državnega pomena.  Velja za najstarejši botanični vrt v jugovzhodnem delu Evrope. V evropskem merilu   spada med srednje stare vrtove. Glede na to, da že skoraj 200 let deluje na istem mestu, ga uvršča med pomembnejše stare evropske vrtove.