Datum objave: 26.04.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V četrtek, 5. maja 2011 bo v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovmom KRITIČNA HUMANOST.

Izhodišče razpravljanja bo kriza humanizacijskega načela, po katerem se je človek postavil na čelo vsega bivajočega, a je vendarle pristal v začelju samega sebe. Ob tem se zastavlja filozofsko vprašanje, kako opredeliti možnost vzpostavljanja »kritične humanosti«?

Zdi se, da je pogovor o tem potrebno zasnovati z vidikov, ki problemtizirajo filozofijo v lastnem kritičnem dosežku, ne da bi pri tem opustili njeno refleksijsko podlago, ki vključuje tako etične kot dianoetične predpostavke.

V prvem delu mednarodne konference bo tako v ospredju vprašanje, kaj lahko v tem pogledu prispeva pogovor med evropsko tradicijo filozofije ter budistično in daoistično mislijo, v drugem delu pa vprašanje, kako v perspektivi takega kritičnega pogovora opredeliti razmerje med filozofijo in znanostjo danes. Vsebinski okvir konference je zasnoval organizator konference dr. Dean Komel, redni profesor na Filozofski fakulteti in vodja raziskovalnih programov Inštituta Nove revije.

Program konference

Vljudno vabljeni!