V prostorih Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (FMF UL) so danes študentje predstavili svoje najboljše raziskovalne projekte, ki so se potegovali za Halcomove nagrade. Dr. Mirko Mušič, član uprave Halcoma je po predstavitvi projektov študentom z najboljšimi projekti izročil čeke v skupni vrednosti 4.000 evrov. Nagrajencem sta čestitala tudi dekan FMF UL, prof. dr. Franc Forstnerič in rektorica Univerze v Ljubljani, prof. dr. Andreja Kocijančič

Datum objave: 23.11.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

FMF UL in Halcom sta lani po podpisu dogovora o sodelovanju prvič razpisala natečaj za najboljše projekte študentov FMF. Danes je bil na FMF sklepni dogodek prvega natečaja, na katerem so študentje z najboljšimi projekti te tudi predstavili in zanje od Halcoma prejeli denarne nagrade v skupni vrednosti 4000 evrov. Študentje so predstavili skupaj šest projektov, najboljše tri s področja fizike in najboljše tri s področja matematike.

Za zmagovalna projekta sta bila izbrana matematičniprojekt Davida Fabjana z naslovom »FlowStep: simulacija tekočine s celičnimi avtomati« in fizikalni projekt Roka Prislana z naslovom »Gibljive kroglice kot model prevajanja toplote«, ki sta vsak dobila po 1000 evrov. Drugo mesto sta dosegla matematični projekt Tamare Zajc in Petra Gračarja z naslovom »Grafi nekomutativnosti grup« in fizikalniprojekt Matija Perneta z naslovom »Model kraške erozije«, ki sta bila oba nagrajena s po 600 evri. Na tretje mesto pa sta se uvrstila matematičniprojekt Sonje Valenčič z naslovom »Spletna učilnica in wiki pri začetnem tečaju programskega jezika« in fizikalni projekt Jake Bobnarja z naslovom »Lastne frekvence priščipnjene krožne opne« ter prejela vsak po 400 evrov.

»Halcomove nagrade, ki se danes podeljujejo prvič, bodo nedvomno prispevale k večjemu zanimanju naših študentov za samostojno raziskovalno delo in pripomogle k tesnejšemu sodelovanju med Fakulteto za matematiko in Halcomom,« je povedal prof. dr. Franc Forstnerič, dekan FMF UL.

Dr. Mirko Mušič, član uprave Halcoma je k temu dodal: »Menimo, da mora sodelovanje temeljiti na dolgoročnem partnerstvu in da je prav, da podjetja, ki si lahko to privoščijo, podpirajo dodatne programe in iniciative visokega šolstva. Hkrati bi seveda radi z razpisanimi nagradami dosegli tudi to, da bi prišlo do večje prepoznavnosti Halcoma kot dobrega delodajalca in s tem do še do večjega zanimanja študentov FMF za zaposlitev pri nas.«