Datum objave: 12.09.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor imenoval dekane članic Univerze v Ljubljani

Članica

Dekan

Izvoljen do

1. AG - Akademija za glasbo

Prof.  Andrej Grafenauer                     

2013

2. AGRFT - Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Prof. Miran Zupanič                              

2013

3. ALUO - Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Izr. prof. Bojan Gorenec                       

2013

4. BF - Biotehniška fakulteta

Prof. dr. Igor Potočnik      

2014

5. EF - Ekonomska fakulteta

Prof. dr. Dušan Mramor                        

2013

6. FA - Fakulteta za arhitekturo

Prof. mag. Peter Gabrijelčič

2013

7. FDV - Fakulteta za družbene vede

Prof. dr. Bojko Bučar                            

2013

8. FE - Fakulteta za elektrotehniko

Prof. dr. Janez Nastran

2013

9. FFA - Fakulteta za farmacijo

Prof. dr. Borut Božič

2013

10. FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Prof. dr. Matjaž Mikoš

2013

11. FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Prof. dr. Anton Meden

2013

12. FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko

Akad. prof. dr. Franc Forstnerič

2013

13. FPP - Fakulteta za pomorstvo in promet

Izr. prof. dr. Elen Twrdy

2013

14. FRI – Fakulteta za računalništvo in informatiko

Prof. dr. Nikolaj Zimic

2012

15. FSD - Fakulteta za socialno delo

Izr. prof. dr.Gabi Čačinovič Vogrinčič

2013

16. FS - Fakulteta za strojništvo

Prof. dr. Jožef Duhovnik

30.06.2013

17. FŠ - Fakulteta za
šport

Prof. dr. Milan Žvan

2015

18. FU - Fakulteta za
upravo

Prof. dr. Stanka Setnikar Cankar

 

2013

19. FF - Filozofska fakulteta

Prof. dr. Andrej Černe

2013

20. MF - Medicinska fakulteta

Prof. dr. Dušan Šuput

2013

21. NTF - Naravoslovnotehniška fakulteta

Prof. dr. Jakob Likar

2013

22. PEF - Pedagoška fakulteta

Prof. dr. Janez Krek

2012

23. PF - Pravna
fakulteta

Prof. dr. Peter Grilc

2012

24. TEOF - Teološka fakulteta

Prof. dr. Christian Gostečnik

2014

25. VF - Veterinarska fakulteta

Prof. dr. Marjan Kosec

2013

26. ZF  - Zdravstvena fakulteta

Izr. prof. dr. France Sevšek

31.12.2013

 

 

Spisek dekanov za mandatno obdobje 2011 do 2013