Datum objave: 16.09.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Univerzi v Ljubljani je 13. in 14. septembra 2011 potekalo tradicionalno Izobraževanje in usposabljanje za koordinatorje tutorjev učiteljev in študentov. Na izobraževanju in usposabljanju so bile predstavljene vsebine, ki se nanašajo na vodenje tutorstva in komunikacijo med koordinatorji, tutorji in tutorandi.

V uvodnem nagovoru je prorektorica UL prof. dr. Julijana Kristl poudarila pomen tutorstva, predvsem v prvih letih študija študentov, nato pa so sledile aktualne vsebine tutorstva na UL. Predstavljeni so bili služba za karierno svetovanje in ostale storitve za študente, Tutorski priročnik v prenovljeni in dopolnjeni izdaji, rezultati natečaja za motiv tutorskih majic in predstavitev možnosti sodelovanja s Kariernimi centri UL.

Dr. Boštjan Bajec (FF) je v prispevku Psihološki pristop pri tutorstvu predstavil lastnosti tutorjev in razložil, kako razviti in vzpostaviti kvaliteten in strokoven odnos med tutorjem in tutorandom. Na delavnici Vodenje in usmerjanje tutorjev sta Jože Gornik (CNVOS) in Alenka Blazinšek (Mladinski ceh) izpostavila pomen sooblikovanja idej in storitev v timskem delu ter pomen evalvacije in podpore v ekipi. Med diskusijo so udeleženci posredovali svoje izkušnje iz prakse in dileme, s katerimi se srečujejo pri delu. Poudarili so tudi pomen službe za karierno svetovanje in ostale storitve za komunikacijo med članicami in UL v prihodnje.

Po diskusiji sta sledili delavnici Motivacija in promocija pri tutorstvu in Uporaba spletnih orodij za promocijo storitev. Na prvi delavnici je izvajalec Sašo Kronegger predstavil dejavnike, ki posameznike motivirajo za prostovoljno delo in pripravo promocijskega načrta za boljšo promocijo in prepoznavnost tutorstva. Matej Špehar je na drugi delavnici predstavil družbena omrežja s poudarkom na predstavitvi Facebooka. V začetnem delu drugega dne sta potekali delavnici Didaktika za tutorje v izvedbi Romine Plešec Gasparič (PeF) in delavnica Medkulturno sporazumevanje v izvedbi Simone Muršec. V sklepnem zaključnem delu sta sledili še predstavitev organizacij za strokovno pomoč in predstavitev Centra za poklicno rehabilitacijo s strani dr. Metke Teržan (URI Soča).