Datum objave: 21.09.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabim Vas na 7. redno sejo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, ki bo
dne 28. 9. 2011 ob 15. uri na Univerzi v Ljubljani v Zbornični dvorani UL, prvo nadstropje, Kongresni trg 12, Ljubljana.


Predlagani dnevni red:

Sprejem dnevnega reda
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje
2. Poročilo vodstva ŠS UL
3. Pozdrav brucem 2011 dne 3. 10. 2011, vloga ŠS UL in ŠS članic UL
4. Volilna opravila za volitve Študentskih svetov članic UL 2011/2012
5. Priporočilo o nezgodnem zavarovanju abbsolventov
6. Nov Pravilnik o študijskem redu Univerze v Ljubljani ( predlog vodstva UL )
7. Pobude ŠS članic
8. Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo!
Lepo pozdravljeni! 
Predsednik ŠS UL
Janez Turk

 


Vabljeni:

Člani in članice ŠS UL

Rektor, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Prorektorji:
prof. dr. Julijana Kristl, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Andrej Kovačič, prof. Aleš Valič
predsednik UO UL, prof. dr. Dušan Mramor

Glavni tajnik, ga. Andreja Kert

Študenti, člani senata UL, študent član HK

Sklep o rokovniku in imenovanju volilne komisije:
1. predsednik ŠS UL, Janez Turk   drugi člani bodo imenovani na seji!

Pravilnik o študijskem redu
Rokovnik volilnih opravil za volitve ŠS Univerze v Ljubljani 2011
Zapisnik 6.seje UL z dne 15.6.2011

Povezava na stran študentskega sveta