Datum objave: 27.09.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Umrl je akademik prof. dr. Robert Blinc (1933-2011). Na Univerzi v Ljubljani je diplomiral leta 1958 in bil leta 1959 promoviran za doktorja fizikalnih znanosti. Po doktoratu se je izpopolnjeval na MIT v ZDA. Redni profesor Univerze v Ljubljani je postal leta 1970. Za rednega člana SAZU je bil izbran leta 1976. Na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, katere dekan je bil v obdobju 1976-1978, je predaval na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Njegova predavanja so bila izjemno cenjena. Akademik prof. dr. Robert Blinc je bil gostujoči profesor na vrsti uglednih univerz. Raziskovalno je deloval na Institutu Jožef Stefan. Raziskoval je feroelektrike z vodikovimi vezmi, tekoče kristale, inkomenzurabilne sisteme, protonska in devteronska stekla, relaksorje ter magnetoelektrične sisteme. Je eden od utemeljiteljev uporabe jedrske magnetne resonance pri raziskavah v fiziki kondenzirane snovi.
Med njegovimi dosežki velja posebej omeniti Blinc-De Gennesov tunelski model feroelektrikov z vodikovimi vezmi, “soft mode” teorijo faznih prehodov v nematskih in feroelektričnih tekočih kristalih, določanje gostote solitonov in ekscitacij v inkomenzurabilnih sistemih z jedrsko magnetno resonance. Pokazal je, kako lahko s pomočjo magnetne resonance določimo Edwards-Andersonov ureditveni parameter in  porazdelitveno funkcijo lokalne polarizacije v devteronskih steklih in relaksorjih. Akademik prof. dr. Robert Blinc je raziskal tudi vrsto magnetoelektričnih sistemov, v katerih hkrati obstojata spontana polarizacija in spontana magnetizacija. O rezultatih raziskav je skupaj s sodelavci poročal v velikem številu mednarodno odmevnih člankov.
Je tudi soavtor treh knjig, ki obravnavajo feroelektrike, tekoče kristale in inkomenzurabilne sisteme. Bil član širših uredniških odborov vrste mednarodnih znanstvenih revij. Akademik prof. dr. Robert Blinc je bil za svoje izjemno raziskovalno delo deležen vrste domačih in mednarodnih priznanj. Leta 1999 je postal ''doctor honoris causa'' Univerze v Bukarešti, leta 2003 pa ''doctor honoris causa'' Univerze v Ljubljani.
Prejel je Kidričevo nagrado za fiziko 1965 in 1971, nagrado AVNOJ 1978 in Zoisovo nagrado za življenjsko delo 2008. Ambasador znanosti je postal leta1991.
Prejel je nagrado mednarodnega združenja magnetne resonance ISMAR 1977 in nagrado Mednarodnega združenja za jedrsko kvadrupolno resonanco 2004.
Akademik prof. dr. Robert Blinc je bil član Saške akademije znanosti v Leipzigu, Atenske akademije znanosti v Atenah, Evropske akademije znanosti in umetnosti (Salzburg), Evropske akademije (London), Hrvaške akademije znanosti, Makedonske akademije znanosti, Poljske akademije znanosti in Mednarodne inženirske akademije s sedežem v Moskvi.Žalna seja bo v ponedeljek, 3. oktobra 2011, ob 14.30,  v Peterlinovem paviljonu Fakultete za matematiko in fiziko.

Izjemnega akademika, profesorja in raziskovalca bomo hranili v trajnem spominu.