Datum objave: 03.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Narodna in univerzitetna knjižnica bo med 4. in 28. oktobrom 2011 testno podaljšala čas odprtosti čitalniških prostorov. Uporabnikom bo v času podaljšane odprtosti, tj. od 20:00 in 22:00, na voljo 196 čitalniških sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje, dostop do brezžičnega omrežja in elektronskih informacijskih virov ter garderoba. Izposoja gradiva iz fonda knjižnice ne bo možna, bodo pa obiskovalci čitalniških prostorov lahko vračali izposojeno čitalniško gradivo.

Delovni čas Velike čitalnice in prostora za skupinsko učenje v testnem obdobju bo med ponedeljkom in petkom od 8:00 do 22:00, ob sobotah od 9:00 do 14:00.

Testno podaljšanje odprtosti čitalniških prostorov je del skupnega projekta Narodne in univerzitetne knjižnice ter Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Z njim sta se knjižnici odzvali na pobudo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani za podaljšanje odpiralnega časa čitalnic univerzitetnih knjižnic, ki je bila posredovana Komisiji za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani spomladi 2011. Študentje so opozorili, da Ljubljana kot univerzitetno mesto ne premore niti ene »nočne čitalnice« in bi bilo za njeno vzpostavitev treba čim prej zagotoviti ustrezne pogoje. Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) in Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK) sta projekt začeli izvajati že v mesecu maju 2011, ko je s pomočjo spletne ankete potekalo zbiranje informacij o uporabi čitalniških prostorov in čitalniških storitev obeh knjižnic ter o potrebah, pričakovanjih in predlogih uporabnikov.

Na podlagi rezultatov ankete (objavljeni so na spletnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije: http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-5LXMW8PI; skrajšano poročilo na: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2011/ANKETA_NUK_CTK_2011_CITALNICE_FB.pdf), sta se knjižnici odločili še za testno enomesečno podaljšanje odprtosti čitalniških prostorov. CTK ga izvaja v septembru, NUK pa se mu pridružuje v oktobru 2011. V testnem obdobju želimo ugotoviti, koliko uporabnikov bi dejansko uporabljalo čitalniške prostore NUK po 20:00 ter kakšni bodo stroški in morebitne težave pri podaljšanju odpiralnega časa.

Po končani izvedbi in analizi testnega podaljšanja odprtosti bosta knjižnici pripravili skupno poročilo o poteku in rezultatih projekta. Nadaljnje odločitve uprave NUK in CTK v zvezi s podaljšanjem odprtosti čitalniških prostorov obeh knjižnic bodo odvisne od rezultatov projekta ter njunih razpoložljivih finančnih in kadrovskih resursov.