Datum objave: 12.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

INOVATIVNA SHEMA: obvestilo o skorajšnjem izteku roka za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev šolnine

Upravičence do sofinanciranja doktorskega študija po Inovativni shemi, ki študirajo na tistih doktorskih programih, za katere je bil račun za šolnino za letošnje šolsko leto (2011/12) že izstavljen, prijazno pozivamo, da nam zahtevek (v skladu z 19. členom pogodbe) za povračilo stroška prvega obroka šolnine za študijsko leto 2011/2012 (oz. za šolnino za 2010/11, če tega še niso uveljavljali) pošljejo do petka, 15. oktobra (oz. 17. oktobra, če bodo prinesli v vložišče UL), če si želijo zagotoviti izplačilo še v tekočem proračunskem (koledarskem) letu. Isti rok velja tudi za uveljavljanje denarne spodbude in stroškov konference.

Ob zahtevku pričakujemo naslednja dokazila:

  • Originalni račun ali overjene kopije (na upravni enoti ali pri notarju),
  • Originalna dokazila o plačilu oz. overjene kopije: blagajniških prejemkov, odrezkov od položnic, velja tudi izpis iz klika, če je ožigosan na banki, ne velja račun s fakultete z žigom, da je plačano, saj pri tem ni razviden datum plačila,
  • Potrdilo o nezaposlenosti (upravičenci do sofinanciranja po shemi A, ki so upravičeni tudi do denarne spodbude, morajo v vsakem študijskem letu priložiti novo potrdilo).