Datum objave: 21.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Včeraj je zasedal Upravni odbor Univerze v Ljubljani in sprejel program dela in finančni načrt za leto 2012. Gradivo mora obravnavati in sprejeti še univerzitetni senat. Seja senata bo v torek, 25.10.2011 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani rektorata, Kongresni trg 12.
Upravni odbor se je soglasno strinjal, da mora država obvezno zagotoviti dodatna sredstva, saj v nasprotnem primeru univerza ne bo zmogla izvajati bolonjske reforme. Posebno problematično je izvajanje petega letnika bolonjskega študija, ki ga univerza zakonsko mora izvajati, od države pa ni dobila dodatnih sredstev. Univerza to težavo začasno rešuje s preusmeritvijo drugih sredstev. V letu 2013 pa lastna sredstva ne bodo več zadostovala. 
Gradiva bodo v celoti objavljena na domači strani UL po obravnavi na Senatu. Predsednik UO in rektor bosta s stališči UO in Senata seznanila javnost.

foto: Željko Stevanić, IFP