Datum objave: 26.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani je bila danes, 26. oktobra 2011, slovesna predstavitev Pahernikove ustanove. Žal že preminula Vida Marija Ribnikar, rojena Pahernik, je sredstva od prodaje lesa iz Pahernikovih gozdov namenila za raziskovalno dejavnost na področju ohranjanja gozdov in študente gozdarstva na Univerzi v Ljubljani. Upravni odbor sestavljajo predsednik g. Maks Sušek in člani akad. prof. dr. Alenka Šelih, prof. dr. Jurij Diaci, prof. dr. Andrej Bončina in prof. dr. Janez Krč. Na slovesnosti so odvetniku Rudiju Šelihu podelili priznanje Pahernikove ustanove za prizadevanja in vloženo delo pri ustanavljanju Pahernikove ustanove.

Odvetnik Rudi Šelih: »Moj mali prispevek je bil ta, da sem želje pokojne Vide Marije Ribnikar, rojene Pahernik, zapisal v pravni jezik, da bodo za vedno ostale. Njena plemenitost je izredna. Želim, da bi Pahernikova ustanova izvajala njeno voljo in željo. Sredstva za ohranjanje gozdov so zaupana naši najvišji znanstveni ustanovi na področju gozdarstva, to je oddelku za gozdarstvo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Prepričan sem, da bo Univerza v Ljubljani skrbela, da bodo dohodki iz te ustanove šli v prave roke, za pravo vzgojo dodiplomskih in podiplomskih študentov.«

Maks Sušek, predsednik uprave Pahernikove ustanove: »Pahernikovo ustanovo je leta 2005 ustanovila gospa Vida Marija Ribnikar, rojena Pahernik. Namen ustanove je štipendiranje študentov s področja gozdarstva, spodbujanje raziskovalne dejavnosti in promoviranje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Pahernikova ustanova deluje od 20. oktobra 2010 in je izjemen primer zasebne podpore podiplomskemu študiju in raziskovalni dejavnosti na ravni Univerze v Ljubljani in v širšem slovenskem prostoru. Ustanova nadaljuje zgledno sonaravno gospodarjenje s Pahernikovo gozdno posestjo, ki je hkrati učni objekt študentom gozdarstva, ter ohranja spomin na gozdarskega strokovnjaka ing. Franja Pahernika in na družino Pahernik.«

Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani: »S pomočjo Pahernikove ustanove bomo zajeli del nadarjenih študentov, ki so sposobni in željni študija, finančna motivacija pa jim bo še dodaten zagon za delo. Univerza se zaveda, da se brez dragocene pomoči fundacij univerza ne bo polno razvijala. Pahernikova ustanova je zgled notranje urejenosti ustanove. Želimo si, da bi postala zgled delovanja in prepričala nove donatorje. Pahernikovi ustanovi se najlepše zahvaljujem za zaupanje. Znali ga bomo upravičiti.«

Več informacij o Pahernikovi ustanovi najdete na spletnem naslovu: http://www.pahernikova-ustanova.si

Zloženka

FOTO: Željko stevaić, IFP, d.o.o