V ponedeljek, 24.10.2011, je potekal redni letni občni zbor Športne zveze Univerze v Ljubljani, na katerem so predstavniki društev članic izvolili novo vodstvo za mandatno obdobje 2011-2015. Za predsednika zveze je bil za nov mandat ponovno izvoljen dr. Milan Žvan.

Datum objave: 24.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Letošnji občni zbor je zasedal v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. 15 predstavnikov prav toliko članic Športne zveze Univerze v Ljubljani je na rednem letnem zasedanju obravnavalo Poslovno poročilo zveze za leto 2010 in Letno poročilo zveze za študijsko leto 2010/11. Delegati so temeljito predelali in sprejeli Letni program zveze za študijsko leto 2011/12.

Predsednik zveze prof. dr. Milan Žvan je poudaril, da je zveza v preteklem mandatnem obdobju veliko postorila in veliko prispevala Univerzi v Ljubljani in širši skupnosti. Delegate je pozval k podpori nadaljnjim prizadevanjem za dodatno uveljavljanje vsebin s področja športa na Univerzi v Ljubljani. "Univerza v Ljubljani bo v svoji odličnosti obstala le če bo ohranila odličen odnos do obštudijskih dejavnosti, zlasti športa, ki ji dajejo neponovljivo dodano vrednost." je sklenil nagovor ob predstavitvi Letnega programa 2011/12.

V okviru točke Sprejem novih lanic je najvišji organ zveze med članice zveze sprejel Športno društvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Športni karate društvo Ilir.

Občni zbor je skoraj s plebiscitno večino potrdil vseh 10 kandidatov za člane Izvršnega odbora ter vse 3 kandidate za člane Nadzornega odbora zveze.

Za novega predsednika je bil izvolje dosedanji predsednik prof. dr. Milan Žvan.

Sestava Izvršnega odbora Športne zveze UL 2011-2015

1.  dr. Milan Žvan, predsednik
2.  dr. Otmar Kugovnik, podpredsednik
3.  Dušan Gerlovič, podpredsednik
4.  Alen Nikola Rajković, podpredsednik
5.  dr. Peter Vidmar, član
6.  dr. Leon Ščuka, član
7.  dr. Stanislav Radovan Pejovnik, član
8.  dr. Marta Bon, član
9.  Matjaž Pečovnik, član
10.  Sebastijan Piletič, član

Sestava Nadzornega odbora Športne zveze UL 2011-2015

1.  Marko Strel, predsednik
2.  Matevž Grobelšek, član
3.  Jan Merc, član