Datum objave: 28.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vljudno vabljeni na Posvet o partnerstvu med akademsko sfero in gospodarstvom – ključni instrument ekonomije znanja, ki bo v petek, 4. novembra 2011, ob 10.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12.

Posveta v evropskem okviru Open days 2011 se bodo udeležili predstavniki univerz, drugih visokošolskih ustanov, razvojnoraziskovalnih ustanov ali oddelkov ter predstavniki podpornih organizacij malim in srednjim podjetjem v Sloveniji.

Na posvetu bodo sodelovali tudi:

 • dr. Igor Lukšič, minister za znanost in tehnologijo,
 • mag. Mitja Gaspari, minister za gospodarstvo,
 • prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani
 • Martin Koch iz generalnega direktorata za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji,
 • Alenka Avberšek, izvršna direktorica GZS,
 • dr. Neža Finžgar, direktorica inkubiranega podjetja Envit, okoljske tehnologije in inženiring d.o.o.,
 • dr. Boris Cizelj (SGRZ),
 • dr. Jadran Lenarčič, Inštitut Jožef Štefan,
 • mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana,
 • Dušan Krajnik, generalni sekretar Obrtne zbornice Slovenije,
 • dr. Lidija Honzak, direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja,
 • prof. dr. Tomaž Rodič, direktor Zavoda Center odličnosti Vesolje–SI,

Temeljni namen posveta je zbliževanje in okrepitvi dialoga med akademsko sfero in gospodarstvom, da bo mogoče v Sloveniji učinkovito uresničevati raziskovalne in inovacijske strategije ter strategije razvoja visokega šolstva v Sloveniji do leta 2020, sprejete maja letos v slovenskem parlamentu, kar bi Sloveniji omogočilo nujni hitrejši preskok v družbo znanja in na znanju temelječe gospodarstvo ter s tem razvojni preboj in večjo konkurenčnost v evropskem in globalnem merilu. Na posvetu bo tekla beseda tudi o odnosu med omenjenima sferama ter odpravljanju obstoječih ovir za razvoj produktivnega partnerstva med njima.

Sodelujoči bodo skušali podati predvsem odgovore na naslednja vprašanja:

 • današnji položaj in nova vloga univerz v globalni tekmi za študente, raziskovalce in partnerje v gospodarstvu, ki zahtevata večje in hitrejše odpiranje v mednarodni prostor;
 • razvijanje ustreznih partnerstev med akademsko sfero in gospodarstvom z vidika pridobivanja novih finančnih sredstev in skupnega ustvarjanja dodane vrednosti;
 • prispevek sodelovanja med akademsko sfero in gospodarstvom k regionalnemu razvoju, posebej k uresničevanju inovacijske politike.

Posvet pripravlja Univerza v Ljubljani s partnerji konzorcija univerz z območja Alpe-Jadran v sodelovanju s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem (SGRZ), ki jo kot eno svojih ustanovnih članic zastopa v Bruslju.

Dogodek, ki ga Univerza v Ljubljani organizira v evropskem okviru Open Days 2011 (delavnice in razprave v Bruslju in v regijah), naj bi prispeval k širšemu sodelovanju ustanov in gospodarstva in okrepil zavedanje o dejavnikih, ki lahko spodbudijo najboljše rezultate v procesu sodelovanja. Inovacijska politika v določeni regiji s podporo finančnega sistema in podjetniške kulture pomembno vpliva na uspešnost teh partnerstev. Skupni programi, ki zajemajo gospodarstvo in finančne organizacije, omogočajo večji vpliv nad vsemi dejavniki in lahko izboljšajo dosežene rezultate.

SGRZ že od leta 1999 deluje kot nevladno predstavništvo slovenskega gospodarstva, znanstvenoraziskovalne sfere in nekaterih mestnih občin v Bruslju, pri čemer na podlagi javno-zasebnega partnerstva povezuje javne interese z interesi svojih članov. Od marca letos pa SGRZ opravlja tudi naloge Sekretariata mednarodne globalne mreže Knowledge Economy Network (KEN) , ki ima od letos svoj Forum v Mariboru.

Vljudno vabljeni!