Datum objave: 03.11.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V četrtek, 3.11.2011 je na Univerzi v Ljubljani potekalo srečanje na temo obiska zunanjih evalvatorjev, in sicer za pripravo Univerze v Ljubljani na podaljšanje akreditacije študijskih programov.

V uvodnem nagovoru je rektor Univerze v Ljubljani, Radovan Stanislav Pejovnik opozoril, da je potrebno sistem zunanjega zagotavljanja kakovosti  v visokem šolstvu, ki ga je vzpostavil NAKVIS, usmeriti tako, da bo prispeval h kakovosti, ne pa da bi pomenil dodatne administrativne obremenitve za visokošolske institucije. Poudaril je, da je postopek podaljšanja akreditacije univerze in študijskih programov dobra priložnost za notranje procese in bo pripomogel k izboljševanju kakovosti Univerze v Ljubljani.

V nadaljevanju so se udeleženci praktično seznanili s postopkom evalvacije, kako poteka sam obisk, kakšne informacije je potrebno pripraviti, kaj zanima zunanje evalvatorje. Seznanili so se tudi s praktičnim primerom celostne priprave na akreditacijo. Na srečanju, ki ga je povezovala prof. dr. Julijana Kristl, so prispevke predstavili dr. Mojca Novak (NAKVIS), prof. dr. Samo Kropivnik (UL FDV), Vanja Perovšek (UL), prof. dr. Marinka Drobnič Košorok (UL VF) in prof. dr. Stanka Setnikar Cankar (UL FU).

Foto: Željko Stevanić, IFP