Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) objavlja javni razpis
za prosto delovno mesto direktorja

Datum objave: 28.11.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na razpisano prosto delovno mesto DIREKTOR (m/ž) bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba tehnične, naravoslovne, pravne ali ekonomske smeri
  • priporočljiv je znanstveni naslov (magister ali doktor znanosti);
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
  • aktivno znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika;

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki že delujejo na področju podjetništva, konkurenčnosti in inovativnosti in so tako seznanjeni z inovacijskim okoljem.

Kandidat za direktorja mora ob prijavi z življenjepisom, vsemi kontaktnimi podatki in datumom možnega nastopa delovnega razmerja v LUI predložiti tudi predstavitev vizije in programa dela za nadaljnji razvoj univerzitetnega inkubatorja.

 

Izbrani kandidat bo predvidoma prevzel funkcijo direktorja s 1. januarjem 2008.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Ljubljanski univerzitetni inkubator, Vojkova 63, 1000 Ljubljana z označbo »kandidiranje za direktorja LUI«.Komisija za izbiro kandidata bo obravnavala vse prijave, ki bodo prispele do vključno  6.12. 2007.