Datum objave: 24.11.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Center za študij edukacijskih politik (CEPS) od pričetka leta 2010 izvaja raziskovalni projekt z naslovom: Diferenciacija, enakost, produktivnost: socialne in ekonomske konsekvence razširjenih in diferenciranih visokošolskih sistemov z vidikov internacionalizacije (vodja projekta prof. dr. Pavel Zgaga).

Eden od vrhuncev letošnjih projektnih aktivnosti bo projekt deležen ta teden z organizacijo mednarodne konference, ki bo 24. in 25. 11. potekala v prostorih Univerze v
Ljubljani.

Srečanja se bo udeležila vrsta uglednih mednarodnih in domačih strokovnjakov s področja visokega šolstva. Več informacij o udeležencih, programu in pripravljenih prispevkih lahko najdete na spletni strani: http://ceps.pef.uni-lj.si/projekti/dep/dep-symposion2011.htm .