Datum objave: 29.11.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na današnji slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani smo podelili častni doktorat Nobelovemu nagrajencu zdravniku virologu prof. dr. Haraldu zur Hausnu (raziskuje na področju zdravljenja raka). Naziv »častni senator« smo podelili prof. dr. Dušanu Teodoroviču  in prof. dr. Dieterju Schuöckerju, plaketo »Pro universitate labacensi« profesorju doktorju Jerryu D. Sayetu.

Ob enem smo podelili tudi »Zlato plaketo« posameznikom za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja. To častno priznanje Univerze v Ljubljani so letos prejeli:

 • profesorica Ruda Ravnik Kosi z Akademije za glasbo,
 • profesorica Lojzka Žerdin z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo,
 • profesor doktor Božidar Žlender z Biotehniške fakultete,
 • profesorica doktorica Tanja Mihalič z Ekonomske fakultete,
 • profesor doktor Anton Bebler s Fakultete za družbene vede,
 • profesor doktor Janko Drnovšek s Fakultete za elektrotehniko,
 • profesor doktor Alojzij Franc Kodre s Fakultete za matematiko in fiziko,
 • profesor doktor Blaž Zupan s Fakultete za računalništvo in informatiko
 • profesor doktor Franc Kosel s Fakultete za strojništvo,
 • profesor doktor Karl Kuzman s Fakultete za strojništvo.

Podelili smo še »Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem« za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. To so letos prejeli:

 • docent doktor Igor Prodan z Ekonomske fakultete,
 • docentka doktorica Anka Lisec s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo,
 • docent doktor Marko Žnidarič s Fakultete za matematiko in fiziko,
 • docentka doktorica Polona Oblak s Fakultete za računalništvo in informatiko
 • docentka doktorica Vasilka Sancin s Pravne fakultete.

Slavnostni govornik je bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademik prof. dr. Jože Trontelj (govor).

Zahvala prof. dr. Karla Kuzmana

  


Častni doktor Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Harald zur Hausen

  
Častni senator Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Dieter Schuöcker

(foto: Željko Stevanić, IFP d.o.o )

Video posnetek dogodka:
 

Fotogalerija