Datum objave: 05.12.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
RAZRED ZA ZGODOVINSKE IN DRUŽBENE VEDE

organizira POSVET z naslovom DVAJSET LET SLOVENSKE DRŽAVNOSTI v PETEK, 16. DECEMBRA 2011 v VELIKI DVORANA SAZU, NOVI TRG 3, LJUBLJANA
 
PROGRAM POSVETA:

 •   8.30  POZDRAVNI NAGOVOR PREDSEDNIKA SAZU JOŽETA TRONTLJA
 •   8.45 FRANCE BUČAR: OD KDAJ ZAMISEL O SAMOSTOJNI SLOVENSKI DRŽAVI
 •   9.15 JOŽE PIRJEVEC: RAZMISLEK TARASA KERMAUNERJA O SUVERENI SLOVENIJI V »SKUPINSKEM PORTRETU Z DUŠANOM PIRJEVCEM«
 •   9.45 BOŽO REPE: DEŽELA ALI DRŽAVA? GLAVNI DRUŽBENI PROCESI V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
 • 10.15 RAZPRAVA
 • 10.45 ODMOR
 • 11.15 JOŽE MENCINGER: SLOVENIJA – MED ZLOMOM SOCIALIZMA IN KRIZO KAPITALIZMA
 • 11.45 JANKO PRUNK: POLITIČNA MENTALITETA IN KULTURA V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
 • 12.15 VELJKO RUS, NIKO TOŠ: SOCIALIZEM V POSTSOCIALISTIČNI SLOVENIJI
 • 12.45  TINE HRIBAR: PRIHODNOST SLOVENSKE DRŽAVNOSTI
 • 13.15 RAZPRAVA
 • 13.45 ZAKLJUČEK POSVETA

Vljudno vabljeni