EVROPSKA KOMISIJA PREDSTAVILA PREDLOG PRAVIL SODELOVANJA V PROGRAMU »HORIZON 2020«

Datum objave: 15.12.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Evropska komisija  je 30. novembra, 2011 objavila predlog novega okvirnega programa za raziskave in inovacije  »HORIZON 2020«, ki bo tekel med leti 2014 in 2020. Novi program bo povezal Evropski okvirni program,  Program za konkurenčnost podjetij in  malih in srednje velikih podjetij  in Inštitut za inovativnost in tehnologijo, njegov proračun pa bo znašal 80 milijard evrov.

Predstavljen je bil tudi predlog pravil sodelovanja v programu »HORIZON 2020«, kjer je prišlo do nekaterih poenostavitev v primerjavi s 7. okvirnim programom. Namesto razlik med udeleženci in vrstami aktivnosti se predlaga enotna stopnja financiranja in sicer 100% povračilo upravičenih direktnih stroškov ter povračilo indirektnih stroškov v pavšalni višini 20% od direktnih stroškov (razen stroškov podizvajalcev in stroškov tretjih oseb).  Predlog predvideva tudi možnosti  pavšalnega obračunavanja različnih  direktnih stroškov.

Na področju diseminacije rezultatov predlog  razširja rezultate projekta ( t.i. »foreground«)  in sicer poleg novega znanja in informacij  vključuje tudi  nove podatke.  Poleg tega pa se še večji poudarek daje odprtemu dostopu (»open access«), ki je bil pomemben vidik že v 7. okvirnem programu.

 Povezava na stran "HORIZON 2020"