Datum objave: 04.01.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V uradnem glasilu Evropske komisije bo 18. maja 2012 objavljen 2. razpis Bodoči internet - pobuda za javno-privatno partnerstvo v letu 2012. Pričakujejo projektne predloge v obliki integriranih projektov (IP). Posamezna cilja v okviru teme Bodoči internet sta podrobneje opisana v Delovnem programu IKT 2011-2012.

Zaključni rok razpisa bo 24. oktober 2012.

Dokumentacija za 2. razpis Bodoči internet - pobud za javno-privatno partnerstvo 2012 bo po uradni objavi dosegljiva na portalu za prijavitelje (»Participant portal«) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls.

Razpisana cilja v okviru 2. razpisa Bodoči internet so:

       Uporabniški scenariji in zgodnji testi – druga faza (FI.ICT-2011.1.8), predvidena sredstva 67,5 mio EUR

       Podpora vzpostavljanju zmogljivosti in infrastrukture (FI.ICT-2011.1.9), predvidena sredstva 12,5 mio EUR

Razpisana cilja sta predstavljena v prilogi.

Potencialni prijavitelji predlogov projektov se lahko za pomoč obrnejo tudi na nacionalno kontaktno osebo na spodnjem naslovu. Hkrati pa vljudno prosimo, da o oddanem predlogu projekta obvestijo isti naslov.

Priloga:

       Razpisana cilja (v formatu Pdf - 1.905KB)