Datum objave: 04.01.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V uradnem glasilu Evropske komisije bo 18. januarja 2012 objavljen deveti razpis tematske prioritete informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v 7OP v predvideni skupni vrednosti 291 mio EUR. Rok za oddajo predlogov projektov bo 17. april 2012. Dokumentacija za 9. IKT 7OP razpis bo po uradni objavi dosegljiva na portalu za prijavitelje (»Participant portal«) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls?. Posamezni cilji razpisa so podrobneje opisani v Delovnem programu IKT 2011-2012, ki je del razpisne dokumentacije.

Razpisane teme v okviru 9. IKT razpisa s predvidenimi sredstvi in informacijskimi predstavitvami so:

       Kognitivni sistemi in robotika (2.1), 82 mio EUR

       Digitalno hranjenje (4.3), 30 mio EUR

       Virtualni fiziološki človek (5.2), 66,5 mio EUR

       IKT za dostop do kulturnih virov (8.2), 40 mio EUR

       Kvantni IKT (9.9), 22 mio EUR

       Osnove kolektivnih prilagodljivih sistemov (9.10), 23 mio EUR

 

 

 

 

 

 

       Neuro-bio spodbujeni sistemi (9.11), 23 mio EUR

       Koordinacija skupnosti, identifikacija novih raziskovalnih tem za proaktivne pobude za prihodnje in prihajajoče tehnologije (9.12), 2,5 mio EUR

       Vzpostavljanje mednarodnega partnerstva in podpora dialogu (10.3), 2 mio EUR

Opozarjamo vas na temo (9.12), kjer sicer ne morete prijaviti raziskovalnega projekta, lahko pa preko teh aktivnosti dosežete, da bo tema, ki jo boste pripravili in razvili v sprejetem projektu, kasneje vključena v delovni program IKT, ter se bo pojavila na kakšnem prihodnjem razpisu. Gre le za teme s področja temeljnih raziskav v računalništvu.