Datum objave: 25.01.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V  četrtek, 19. januarja 2012, ob 8.30, v Hribarjevi dvorani Univerze v Ljubljani

Okvirni program:
8.30 – 9.00    Pozdravni nagovor in poročilo o postopkih priznavanja na Univerzi v Ljubljani v letu 2011 (prof. dr. Julijana Kristl, prorektorica UL)

9.00 – 10.30    Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in Pravilnik - NOVO (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)

10.30 – 10.45    Odmor

10.45 – 11.00    Mnenja o enakovrednosti strokovnih naslovov – prehodno obdobje (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)

11.00 – 11.30    Razprava in zaključki

Posvet je bil namenjen predvsem osebam, ki so pooblaščene za vodenje postopkov priznavanja tujega izobraževanja na rektoratu UL in na članicah UL. V uvodu so bili predstavljeni postopki priznavanja, ki so tekli v letu 2011. Predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so v nadaljevanju predstavili novo zakonodajo na tem področju in se osredotočili predvsem na spremembe, ki jih prinašajo novi predpisi in vplivajo na delo pooblaščenih oseb ali na obravnavo vlog.

V novem sistemu, ki ne predvideva več postopkov priznavanja izobraževanja za namen zaposlovanja v Sloveniji, bo ministrstvo izdajalo individualna mnenja o tujih kvalifikacijah za posameznike ali institucije, hkrati pa bo na svojih spletnih straneh objavljalo informacije javnega značaja, ki bodo v pomoč pri vodenju postopkov in ki bodo predstavljale tudi strokovno podlago za presojo posameznih vlog glede na merila, ki jih predvideva zakon. Nov zakon sicer za eno leto (do 16.12.2012) podaljšuje možnost vloge za pridobitev odločbe o enakovrednosti tujega strokovnega ali znanstvenega naslova s slovenskim, po tem datumu pa te možnosti ne bo več in tuji strokovni naslovi bodo uporabni neposredno v originalnem jeziku (ali transkripciji v primeru tuje pisave) z navedbo države izvora v slovenskem jeziku.

Postopki priznavanja izobraževanja za namen študija v Sloveniji ostajajo v grobem nespremenjeni in pristojnosti za vodenje postopkov še vedno pripadajo izobraževalnim institucijam v RS.

Več informacij o novi zakonodaji, sistemu in pridobivanju informacij o tujih šolskih sistemih na spletnih straneh:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednotenje_izobrazevanja_enic_naric_center/