Datum objave: 20.02.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Tečaj "Uvod v iskanje in iskalna orodja"

Na tečaju bomo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je izhodišče do različnih virov. V nadaljevanju prikažemo skupne značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporabo tezavra, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn. Opišemo tudi na možnosti krajšanja in maskiranja iskalnih terminov, prednosti uporabe naprednega iskanja in uporabe operatorjev pri tvorjenju poizvedb. Na kratko predstavimo tudi osnove iskanja po spletu. Snov podajamo z demonstracijami v živo, udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Tečaj bo v torek, 6. marca 2012.

Tečaj "Iskanje v računalniškem katalogu COBISS/OPAC"

Na tečaju bomo predstavili vsebino katalogov, različne načine iskanja, na kaj je potrebno biti pozoren pri oblikovanju iskalnih zahtev, kaj pomenijo posamezna iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, kako naročimo poiskano publikacijo, uporabo košarice itn. Iskanje predstavimo s primeri. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Tečaj bo v sredo,  7. marca 2012

Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi''

Na tečaju bomo najprej predstavili značilnosti znanstvenih bibliografij, kazala znanstvenih revij in posebnosti zapisa za članek v znanstvenih bibliografijah. Nadaljujemo z možnostmi iskanja gradiva na določeno temo in uporabo tezavra. Predstavimo različne vire in poti dostopa do znanstvenih bibliografij. V drugem delu tečaja se bomo ukvarjali s citatnimi indeksi, njihovimi značilnostmi in iskanjem citatov. Predstavimo tudi faktor vpliva in nekaj drugih virov, ki se ukvarjajo s citiranostjo. Tečaj sklenemo s prikazom možnih poti do gradiva: možnosti polnega besedila v elektronskih virih, tiskane publikacije, medknjižnična izposoja. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Tečaj bo v torek, 13. marca 2012.

Tečaj ''Endnote Web''

Na tečaju se bomo seznanili s spletnim orodjem za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS/OPAC itn.). Reference bomo organizirali in urejali, pripravljali bomo bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanili se bomo s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila (Cite While you Write). Predstavili bomo različne stile citiranja itn. Priporočeno je osnovno razumevanje angleščine, saj je vmesnik v celoti v angleškem jeziku.
Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Tečaj bo v torek, 20. marca 2012.

Tečaj "Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si"

Na tečaju bomo predstavili portal Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si, ki nudi enostaven dostop do slovenskega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in brezplačen dostop do digitalnih vsebin kjerkoli in kadarkoli. Na vaše namizje prinaša celotna besedila revij, časopisov, knjig in visokošolskih del ter slikovne in zvočne vire. Glavnino vsebine predstavljajo starejša dela, ki so jim ugasnile avtorske pravice, hkrati najdete tudi obsežno zbirko del sodobnih avtorjev in znanstvenih založb, s katerimi imamo urejena avtorsko pravna razmerja. S praktičnim delom bomo prikazali načine iskanja in poti do različnih gradiv na portalu. Tečaj bomo sklenili z ogledom virtualne razstave in dodatnih storitev, ki vam jih portal ponuja. Tečaj traja od 10. do 12.00. ure.

Tečaj bo v petek, 23. marca 2012.

VELJA ZA VSE TEČAJE

Prijave sprejemamo na elektronski naslov ali telefon 01/ 200 11 94 do zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite, na katere tečaje se prijavljate.
Udeleženci morajo poznati delo z računalnikom v okolju Windows. Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet). Vabilo (pdf)

Vljudno vabljeni !