Datum objave: 29.02.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je potekala Okrogla miza Oskrbimo Slovenijo z naslovom: Zagotovimo.si varno hrano za jutri, državljan/ka aktiviraj se ! Organizirali so jo Eko civilna iniciativa Slovenije, Slovenski forum socialnega podjetništva in društvo Inovacije za evolucijo v sodelovanju  s Študenstko organizacijo Biotehniške fakultete. Okroglo mizo je otvoril prof. dr. Stane Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani. Osrednja tema okrogle mize je bila zagotavljanje prehranske varnosti in lokalne samooskrbe s hrano.


Okoli 350 udeležencev in udeleženk okrogle mize so v uvodu pozdravili: prof. dr. Mihael J. Toman, dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je poudaril, da dajejo študentom na fakulteti znanje o življenju in za življenje, da ne bodo škodovali naravi, prof. dr. Stane Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani, ki je opozoril, da se je potrebno zavedati omejenega prostora Zemlje in omejenega razvoja na njej, saj ga bodo vedno omejevali Zemljini naravni viri ter poudaril, da je potrebno temeljito spremeniti ekonomsko paradigmo katere osnovno vodilo je rast, profit in pohlep in ki je tudi pripeljala v gospodarsko krizo, ki smo ji priča. Prof. dr. Martina Bavec, v.d. direktorica Direktorata za kmetijstvo RS je opravičila ministra za kmetijstvo Franca Bogoviča in podprla prizadevanja gibanja Oskrbimo Slovenijo.


Eko civilno iniciativo in cilje gibanja Oskrbimo Slovenijo sta predstavili Katarina Hölzl in Irena Rotar, o pomen samooskrbe s hrano in semeni pa je v nadaljevanju spregovorila članica Ekoci Sanja Lončar. O biogospodarstvu, kot  priložnosti za socialno podjetništvo je predaval  mag. Dejan Židan, predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  Državnega zbora RS, o varni domači hrani je predaval prof. dr. Peter Raspor, prof. dr. Borut Bohanec iz Biotehniške fakultete je predaval na temo Smeri slovenskega kmetijstva: 19. ali 21. stoletje, kako pridelati več zdravih poljščin z manj dela in manj energije pa je v nadaljevanju predstavil diplomant Biotehniške fakultete in ekološki kmetovalec Dejan Rangeo. Kako se izogniti gensko spremenjenim organizmom (GSO) v kmetijstvu in hrani je v predavanju predstavila prof. dr. Martina Bavec iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj pa je v nadaljevanju predavala o medsebojnih vplivih podnebnih spremembah  in lokalne samooskrbe s hrano.


Slovenski forum socialnega podjetništva in socialno podjetništvo je predstavila predsednica Foruma Katarina Hölzl, poslovni model socialnega podjetništva za zagotavljanje lokalne samooskrbe s hrano pa je predstavil Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva. Okroglo mizo je s predavanem zaključil Tomo Križnar, ki je podprl prizadevanja gibanja Oskrbimo Slovenijo iz pozval udeležence okrogle mize k aktivnemu sodelovanju v njem. Na pobudo člana Ekoci Janeza Zupana so ob zaključku okrogle mize udeleženci in udeleženke okrogle mize s prostovoljnimi prispevki za Križnarjevo fundacijo Hope darovali 550 EUR.


Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je za zagotavljanje večje lokalne samooskrbe s hrano potrebno razviti boljše sodelovanje med pridelovalci, predelovalci in kupci lokalno pridelane hrane z razvojem socialnega podjetništva, ki poleg večje lokalne samooskrbe omogoča kreiranje novih – zelenih delovnih mest. Potrebno je zaščititi vodne vire in kmetijska zemljišča, osvojiti in med državljane razširiti znanje o novih tehnologijah pridelave, ki ne obremenjujejo okolja in zagotavljajo pridelavo kvalitetne in zdrave hrane po dostopnih cenah.

 

Za več informacij:
E:
M: 031 348 930