Datum objave: 01.03.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,

Spoštovane študentke in študenti,

z letošnjim letom je pričel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je bil sprejet že sredi leta 2010. Ena od novosti zakona je tudi, da bodo do državne štipendije po novem upravičeni le polnoletni dijaki in študenti, ki so slovenski državljani. Državna štipendija je, po mnenju zakonodajalca, izrazit socialni korektiv, namenjen možnosti izobraževanja slovenskih državljanov, ki potrebujejo socialno pomoč. Zakaj vam to piševa? Do uveljavitve zakona je državno štipendijo v povprečju letno prejemalo okoli 1500 tujih študentov, največ iz držav nekdanje Jugoslavije. Predstavniki tujih študentov na Univerzi v Ljubljani (UL), kjerjih večina študira, so nas obvestili, da bo zaradi uveljavitve novega zakona s 1. 1. 2012 brez štipendij takoj ostalo večje število (približno 300) tujih študentov, ki so vpisani v prve letnike na UL. Zato so za pomoč zaprosili tudi vodstvo UL, ki je takoj začelo iskati ustrezno rešitev. Po večkratnih pogovorih s predstavniki MDDSZ in ministrom prof. dr. Svetlikom ter MVZT ter ministrom prof. dr. Lukšičem, smo ugotovili, da v okviru obstoječega zakona zadeve ne moremo urediti in da je potrebno poiskati druge rešitve.

Ker na UL ni delujočega štipendijskega sklada, smo se odločili, da bomo za pomoč našim študentom, ki prihajajo večinoma iz JV Evrope, zaprosili slovenska podjetja in banke ter delavce in študente UL. Menimo, da je prav, če na simbolni ravni izrazimo solidarnost s tujimi študenti na naši univerzi. Naš predlog je, da vsak študent prostovoljno prispeva od 1 do 5 evrov, vsak zaposleni pa prostovoljno od 5 do 10 evrov, ali drug znesek po lastni presoji in zmožnostih. Tako bomo pokazali solidarnost do tujih študentov na naši univerzi. Obe ministrstvi sta obljubili, da bo do konca meseca februarja 2012, pri skladu Ad futura odprt poseben sklad za internacionalizacijo slovenskih univerz. Sredstva tega sklada bodo prijavljenim in izbranim tujim študentom razdeljena na posebnem razpisu že v letu 2012.

Rešitev opisanega problema pa naj bi reševala in rešila Zakon o štipendiranju in Zakon o malem delu, ko bosta sprejeta v Državnem zboru. Univerza ima odprt podračun na UJP z naslovom Univerza v Ljubljani- mednarodno štipendiranje: 01100-6000019132 s stanjem 10.880,69 €. To nam omogoča takojšnjo pomoč tistim, ki bi morali takoj prekiniti šolanje.