Datum objave: 14.03.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, v sredo, 14.3.2012 so v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani podelili Jesenkovo nagrado in ostala priznanja Biotehniške fakultete.

Biotehniška fakulteta je po prvem profesorju botanike dr. Franu Jesenku imenovala priznanja za največje dosežke na področju pedagoške, raziskovalne in strokovne dejavnosti s področja biotehniških ved. Priznanja se podeljujejo že 40 let.

Jesenkovo nagrado je letos dobila red. prof. dr. Irena Rogelj. Današnje slovesnosti se je udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje g. Franc Bogovič.

Letošnji nagrajenci:

Jesenkovo nagrado posamezniku za njegovo življenjsko delo prejme:
prof. dr. Irena ROGELJ

Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta dodiplomskega študija v koledarskem letu 2011 prejme:
Tinkara PIRC MAROLT (študij biologije)

Jesenkovo nagrado diplomantu doktorskega študija za leto 2011 prejme:
dr. Jerneja JAKOPIČPriznanje fakultete posamezniku ali skupini iz BF prejmejo:

 • prof. dr. Metka HUDINA, Oddelek za agronomijo
 • prof. dr. Mojca NARAT, Študij biotehnologije
 • prof. dr. Ines MANDIĆ MULEC, Študij mikrobiologije
 • Tea KUZMAN, Oddelek za agronomijo
 • Slavko RUDOLF, Oddelek za lesarstvo

Priznanje fakultete posamezniku ali skupini izven BF prejeme:

 • doc. dr. Jože VERBIČ

Priznanje fakultete diplomantom dodiplomskega študija prejmejo:

 • Tanja SKUMAVC, univerzitetni študijski program Kmetijstvo – Agronomija
 • Živa ZALOŽNIK, univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana
 • Petra SUŠJAN, univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija
 • Ana OGRINC, univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija
 • Jasna LOJK, univerzitetni študijski program Biologija
 • Mojca PESTOTNIK, univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika
 • Sabina OTT, univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija
 • Tea ROMIH, univerzitetni študijski program Biologija
 • Aleksander Johannes KRUIS, univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija
 • Gašper KLANČAR, univerzitetni študijski program Biotehnologija
 • Mojca GORNIK, univerzitetni študijski program Mikrobiologija
 • Maruša MATKO, univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura
 • Romana GLAVAN, univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija
 • Gašper HABJANIČ, univerzitetni študij. program prve stopnje Krajinska arhitektura
 • Miha SAJKO, univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija
 • Petra GRMEK, univerzitetni študijski program prve stopnje Krajinska arhitektura
 • Tanja POTOČNIK, univerzitetni študijski program Živilska tehnologija

Več informacij v tem dokumentu (gradivo za javnost )

Predstavitev prejemnikov Jesenkovih nagrad

Govor dobitniceJesenkove nagrade red. prof. dr. Irene Rogelj na slovesnosti