Arhiv UL je predstavil publikaciji z naslovom:"Ljubljanska univerza in njeni študenti 1945-1960, Fotografski zbornik, III del", Ljubljana 2007, "Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani", Ljubljana 2007

Datum objave: 03.12.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani, ki ga že vrsto let uspešno vodi dr. Jože Ciperle, je predstavil dve novi publikaciji z naslovom:

"Ljubljanska univerza in njeni študenti 1945-1960, Fotografski zbornik, III del" ter "Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani".

Pred polno zbornično dvorano sta deli kritično ovrednotila recenzenta doc. dr. Aleš Gabrič iz Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani in doc. dr. Boris Golec iz Inštituta Milka Kosa, Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

Univerza v Ljubljani tako nadaljuje s tradicijo lastnega založništva in dokumentiranja bogate zgodovinske, družbene in kulturne dediščine v dolgih letih svojega obstoja.