Datum objave: 13.04.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Sporočilo za medije
Maribor, 12. april 2012

ODPRTO PISMO VLADI RS

Rektorji slovenskih univerz smo bili 11. 04. 2012 seznanjeni z načrtovanim varčevanjem v visokem šolstvu in znanosti. Predvidena višina varčevalnih ukrepov (zmanjšanje obsega financiranja v 2012) je približno 70 milijonov evrov, od tega 31 milijonov evrov v visokem šolstvu, kjer pravkar poteka izvajanje bolonjske reforme in se obseg delovanja vsako leto širi. Izobraževanje in znanost predstavljata dolgoročni razvojni temelj družbe. Prav zato se moramo zavedati, da bomo dejanske učinke in posledice ukrepov sprejetih v sedanjosti čutili šele čez deset ali več let, ko bo že izgubljena kompetitivnost in primerljivost slovenskih univerz in s tem tudi njihovih diplomantov v evropskem in globalnem prostoru.

Zato smo zelo zaskrbljeni za prihodnost Slovenije, saj bodo takšni varčevalni ukrepi, če bodo izvedeni, resno zarezali v razvojno substanco, brez katere ponoven gospodarski vzpon naše države ni mogoč. Za izhod iz krize potrebujemo visoko izobražen kader in sposobne raziskovalce in profesorje. Le ti bodo premogli kritično razmišljanje in iskanje idej izven škatle. Ponavljanje že znanih obrazcev ne bo rešilo težav, v katere so nas ti obrazci potisnili. Rektorji slovenskih univerz smo se s podpisom Resolucije o razvoju kulture kakovosti tudi formalno zavezali, da bomo svoj del naloge opravili in izboljšali delovanje univerz, vendar bomo svojo zavezo lahko izpolnili le z ustreznimi sredstvi. Rektorska konferenca zato predlaga Vladi RS, da kot moder gospodar v kriznih časih poveča vlaganja tja, kjer bomo lahko jutri želi. In vlaganje v znanje dokazano daje najboljše rezultate. Z rezi v razvojne potenciale naše države pa tvegamo, da bomo postali povsem odvisni od tujega znanja in bomo le še narod nizkoproračunskih potrošnikov. Ne poznamo primera, da bi katerakoli država načrtovala razvojni cikel z zmanjšanjem vlaganj v ta sektor.

Razvoj na znanju temelječega gospodarstva, ki bo sposobno bistveno izboljšati produktivnost ter ponuditi nove produkte svetovnemu trgu in ponoven razcvet družbe lahko pričakujemo le z dobro razvitimi in odličnimi univerzami, zato pozivamo Vlado RS, da ponovno pretehta posledice svojih odločitev z dveh enakovrednih vidikov in interesov: nacionalnega in mednarodnega.

Predsednik rektorske konference RS Prof. dr. Danijel Rebolj

Rektor Univerze v Ljubljani Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Rektor Univerze na Primorskem Prof. dr. Dragan Marušič

Predsednik Univerze v Novi gorici Prof. dr. Danilo Zavrtanik

Pismo rektorja Pejovnika ministru Turku