Datum objave: 18.04.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Študentje smo se na Univerzo v Ljubljani vpisali v prepričanju, da bo država vzdrževala kakovost Univerze, ki je mnogo let daleč najboljša univerza v Sloveniji in ena izmed boljših univerz na svetu. Napovedani vladni varčevalni ukrepi pa govorijo nasprotno, saj resno prizadenejo kakovost in dostopnost študija ter majejo stabilnost javnih univerz.

Mnogi študentje bi po uveljavitvi vladnih ukrepov morali zapustiti študij zaradi na novo vpeljanih finančnih bremen, s katerimi se ne bi mogli več soočati. Zmanjšanje sredstev univerzam bi lahko pripeljalo tudi do krčenja študijskih programov, ukinjanja določenih smeri in splošnega padca kvalitete. To bi uničilo večletna prizadevanja bolonjske reforme. Morebitno odpuščanje, priganjanje starejših profesorjev v upokojitev, ukinitev avtorskih pogodb bi poslabšala že tako kritično razmerje med številom študentov in pedagoških delavcev, posledično bi se kvaliteta študijskega procesa še zmanjšala. Poleg tega bi dodatno zmanjšanje sredstev za raziskovalno dejavnost onemogočilo številne diplome in preprečilo doktorski študij ter omejevalo poglabljanje znanja študentov.

S poslabšanjem razmer za študij, z zmanjšanjem in vladno regulacijo števila financiranih vpisnih mest ter morebitno uvedbo šolnin bi mnogim mladim preprečili dostop do znanja in kompetenc, ki bi jim omogočile boljše življenje. Trenutna finančna kriza je najbolj neprimeren čas za še dodatno obremenjevanje že tako socialno šibkih študentov. Imamo občutek, da vlada želi omogočiti študij le otrokom bogatih staršev.

Glede na navedeno so predlagani ukrepi vlade, s katerimi se posega v pravico študentov do kvalitetnega izobraževanja in slabi njihov socialni položaj, za študente nesprejemljivi.

Sklepi študentskega sveta.

Več lahko preberete tukaj

Tanja Knific
predsednica ŠS UL

Pismo rektorja Pejovnika ministru Turku

Stališče Nacionalne koordinacije Študentskih svetov o varčevalnih ukrepih

Pismo rektorja zaposlenim glede napovedanih sprememb v visokem šolstvu

Skupna izjava organov Univerze v Ljubljani na skupni seji dne 19.4.2012